bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

zintegrowana strategia ico

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rada Ministrów zatwierdziła część szczegółową

Dokument został opracowany w wyniku szerokich konsultacji, rekomendacji raportu „Strategia Umiejętności OECD: Polska” oraz m.in. założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności. W prace nad ZSU zaangażowane były ekspertki i eksperci IBE. Więcej
Spotlight on VET PL 2019 ico

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce – w pigułce

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, a przygotowana została przez IBE w ramach projekty ReferNet Polska. Więcej
New TIMSS2019 Logo

Znamy raport z międzynarodowego badania TIMSS 2019

Badanie TIMSS przeprowadzono w Polsce w kwietniu i maju 2019 r. Objęto nim 4 882 uczniów z 270 oddziałów ze 149 wylosowanych szkół podstawowych. Stanowili oni reprezentatywną próbę populacji czwartoklasistów.   Więcej
neuronauka ico

Neuronauka i edukacja: przegląd interwencji i podejść edukacyjnych korzystających z osiągnięć neuronauki

Jak odkrycia nauk zajmujących się funkcjonowaniem ludzkiego mózgu i umysłu mogą wpłynąć na praktykę edukacyjną? Pod patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych ukazało się polskie tłumaczenie raportu na temat neuroedukacji, które odpowiada na to pytanie.  Więcej
logo ibe ico

Podsumowanie panelu "Rynek pracy w dobie pandemii - kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse”

"Rynek pracy w dobie pandemii - kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse” – to tytuł panelu dyskusyjnego, który w dniu 2 grudnia 2020r. otworzył tegoroczne Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2020. Organizatorkami panelu były Liderki z Regionalnego Centrum ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim: dr Dorota Nawrat-Wyraz i Martyna Kruszyńska-Ostrowska. Panel był pierwszym wspólnym przedsięwzięciem partnerstwa na rzecz wdrażania ZSK zainicjowanego w regionie łódzkim. Więcej
New TIMSS2019 Logo

TIMSS 2019 – znamy wyniki międzynarodowego badania

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło dane dotyczące Międzynarodowego Badania Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2019. Polscy uczniowie klas czwartych zajęli w nim 26. miejsce w matematyce i 16 w przyrodzie. Więcej

Lista publikacji


Raporty o stanie edukacji


 

 1. Liczą się efekty. Raport o stanie edukacji 2012. Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.
  Pobierz raport w formacie PDF

 2. Kontynuacja przemian. Raport o stanie edukacji 2011. Instytut Badań Edukacyjnych, 2012.
  Pobierz raport w formacie PDF

 3. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010. Instytut Badań Edukacyjnych, 2011.
  Pobierz raport w formacie PDF (ZIP)

Raporty


 

 1. Jan Burski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marta Palczyńska, Maja Rynko, Piotr Śpiewanowski
  Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) - Raport
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.
  Pobierz raport w formacie PDF

 2. Dobre praktyki w nauczaniu historii.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.
  Pobierz raport w formacie PDF

 3. Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Magdalena Grudniewska, Filip Kulon, Katarzyna Kutyłowska, Katarzyna Paczuska, Ludmiła Rycielska, Magdalena Szpotowicz
  Europejskie Badanie Kompetencji Językowych ESLC - Raport krajowy 2011.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.
  Pobierz raport w formacie PDF

 4. Wojciech Grajkowski
  Podstawa programowa przedmiotów przyrodniczych w opiniach nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.
  Pobierz raport w formacie PDF

 5. Michał Federowicz, Jacek Haman, Jan Herczyński, Kamila Hernik, Magdalena Krawczyk-Radwan, Karolina Malinowska, Mateusz Pawłowski, Paweł Strawiński, Dominika Walczak, Andrzej Wichrowski
  Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.
  Pobierz raport w formacie PDF

 6. Katarzyna Kutyłowska
  Polityka językowa w Europie. Raport Analityczny.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.
  Pobierz raport w formacie PDF

 7. Enzo Barevalo-Garcia, Irmina Buczek, Marcin Chrzanowski, Wojciech Grajkowski, Jagna Hałaczek, Krzysztof Horodecki, Magdalena Kędziora, Małgorzata Musialik, Tomasz Nowacki, Elżbieta Barbara Ostrowska, Urszula Poziomek, Lidia Setti, Krzysztof Spalik, Martyna Studzińska, Piotr Walicki
  Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2013. 
  Pobierz raport w formacie PDF

 8. Raport z badania "Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - język polski" (2012)
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.  
  Pobierz raport w formacie PDF

 9. Raport z badania "Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - matematyka" (2012)
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.  
  Pobierz raport w formacie PDF

 10. Raport z badania "Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - przedmioty przyrodnicze" (2012)
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.  
  Pobierz raport w formacie PDF

 11. Olga Wasilewska, Agnieszka Rybińska
  Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą - raport tematyczny z badania.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2012.
  Pobierz raport w formacie PDF

 12. Olga Wasilewska, Agnieszka Rybińska
  Diagnoza zapotrzebowania na badania i inne źródła informacji w obszarze edukacji – samorząd lokalny
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2012.
  Pobierz raport w formacie PDF

 13. Dominika Walczak
  Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2012.
  Pobierz raport w formacie PDF

 14. Kamila Hernik, Marek Solon-Lipiński, Jędrzej Stasiowski, Kamil Sijko, Sebstian G Jabłkowski and Andrzej Walczak. 
  Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2012.
  Pobierz raport w formacie PDF

 15. Joanna Lilpop, Urszula Poziomek
  Przedmioty przyrodnicze w wybranych krajach - raport z wizyty studyjnej w Anglii.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2012.  
  Pobierz raport w formacie PDF

 16. Raport z badania "Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - język polski" (2011)
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2012. 
  Pobierz raport w formacie PDF, Załącznik 1, Załącznik 2

 17. Raport z badania "Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - matematyka" (2011)
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2012.  
  Pobierz raport w formacie PDF

 18. Raport z badania "Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - historia i WOS" (2011)
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2012. 
  Pobierz raport w formacie PDF

 19. Raport z badania "Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - przedmioty przyrodnicze" (2011)
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2012.  
  Pobierz raport w formacie PDF

 20. Krzysztof Konarzewski
  Perspektywy indywidualizacji kształcenia. Raport o stanie badań.
  Instytut Badań Edukacyjnych, 2011.
  Pobierz raport w formacie PDF

 

Analizy


 

 1. Ewa Matczak, Waldemar Kozłowski
  Zastosowanie metody drzew klasyfikacyjnych w analizie aspiracji edukacyjnych rodziców
  Analizy IBE/01/2013
  Pobierz dokument w formacie PDF

 2. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ireneusz Bochno i inni
  Gminy wobec wyzwań oświatowych - przykłady strategicznych działań samorządów w zakresie edukacji
  Analizy IBE/05/2012
  Pobierz dokument w formacie PDF

 3. Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak
  Aspiracje edukacyjne rodziców dzieci z klas III szkoły podstawowej (raport z badań pilotażowych)
  Analizy IBE/04/2012
  Pobierz dokument w formacie PDF

 4. Waldemar Kozłowski, Ewa Matczak
  Aspiracje zawodowe rodziców w stosunku do własnych dzieci (raport z badań pilotażowych)
  Analizy IBE/03/2012
  Pobierz dokument w formacie PDF

 5. Rafał Piwowarski
  Nauczyciele a osiągnięcia szkół (na podstawie danych TALIS i wyników egzaminu gimnazjalnego)
  Analizy IBE/02/2011
  Pobierz dokument w formacie PDF

 6. Zbigniew Sawiński
  Jak mierzyć nierówności w dostępie do wykształcenia?
  Analizy IBE/01/2011
  Pobierz dokument w formacie PDF

 

Artykuły


 

 1. Henryk Szaleniec, Magdalena Grudniewska, Bartosz Kondratek, Filip Kulon and Artur Pokropek.
  Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2002–2010 na wspólnej skali.
  Edukacja (3 (119)):9–30, 2012. 
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 2. Artur Pokropek and Bartosz Kondratek. 
  Zrównywanie wyników testowania. Definicje i przykłady zastosowania.
  Edukacja 2012(4 (120)):52–71.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 3. Wojciech Grajkowski and Elżbieta Barbara Ostrowska.
  Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności
  .
  Edukacja (3 (119)):31–45, 2012.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 4. Anna Izabela Brzezińska and Magdalena Czub. 
  Wczesna opieka i edukacja dzieci w Polsce w kontekście europejskim.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):15–19.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 5. Anna Izabela Brzezińska, Magdalena Czub, Tomasz Czub and Karolina Appelt. 
  Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jako wyzwanie dla polityki społecznej i oświatowej.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):19–23.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 6. Roman Dolata, Aleksandra Jasińska and Michał Modzelewski. 
  Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów w dużych miastach.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):41–46.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 7. Joanna Kołodziejczyk, Bartłomiej Walczak and Tomasz Kasprzak.
  Rodzice - partnerzy szkoły? Perspektywa edukacyjna.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):33–36. 
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 8. Adam Brożek and Joanna Dobkowska.  
  Ocenianie rozprawki egzaminacyjnej, czyli od klucza do skali.
  Edukacja (3 (119)):63–74, 2012. 
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 9. Joanna Dobkowska and Agata Hącia.
  Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum.
  Edukacja (2 (118)):93–117, 2012. 
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 10. Radosław Kaczan and Piotr Rycielski.
  Obniżenie progu szkolnego i jego konsekwencje dla procesu kształcenia
  .
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):47–50. 
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 11. Kamil Sijko.
  Nowe technologie w edukacji: dwa podejścia.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):28–30. 
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 12. Zbigniew Sawiński.
  Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Wykształcenia ISCED: wzorzec z Sevrès czy wymysł Szatana?
  Edukacja 2012(4 120)):100–119. 
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 13. Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Katarzyna Kutyłowska, Filip Kulon, Katarzyna Paczuska, Ludmiła Rycielska and Magdalena Szpotowicz.
  Lekcja języka angielskiego z perspektywy uczniów klas trzecich gimnazjów.
  Edukacja (3 (119)):87–104, 2012. 
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 14. Anna Izabela Brzezińska, Magdalena Czub and Tomasz Czub.
  Krótko- i długofalowe korzyści z wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):24–27. 
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 15. Kamila Hernik, Olga Wasilewska and Tomasz Kasprzak. 
  Kierunki rozwoju przywództwa szkolnego w Europie.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):10–15.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 16. Kamila Hernik, Marek Solon-Lipiński and Jędrzej Stasiowski.
  Kapitał społeczny szkoły: budowanie i wykorzystywanie.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):5–9.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 17. Anna Izabela Brzezińska, Magdalena Czub and Natalia Ożadowicz.
  Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego.
  Edukacja 2012(4 (120)):5–21, 2012.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 18. Michał Federowicz and Michał Sitek.
  Badania - polityka społeczna - polityka edukacyjna - potrzeby praktyki.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):2–4.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 19. Ewa Stożek.
  Czy egzaminy mogą pomóc szkole w rozwoju? 
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):30–33.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 20. Agnieszka Sułowska and Marcin Karpiński.
  Dwucyfrowe kodowanie zadań z matematyki.
  Edukacja (3 (119)):75–86, 2012.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 21. Joanna Kołodziejczyk, Henryk Szaleniec and Roman Dolata.
  Funkcje krajowych egzaminów w systemie edukacji.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):37–41.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 22. Michał Sitek.
  Instytut Badań Edukacyjnych: badania i działania na rzecz wzmocnienia zaplecza badawczego systemu edukacji.
  Polityka Społeczna - numer tematyczny 2012(1):51–53.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 23. Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski, Aleksandra Oniszczuk, Jacek Staniszewski and Klaudia Starczynowska.
  Jak sprawdzane jest myślenie chronologiczne? 
  Edukacja (3 (119)):46–62, 2012.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 

 Inne


 

 1. Anna Izabela Brzezińska, Radosław Kaczan, Joanna Matejczuk and Piotr Rycielski.
  Droga edukacyjna sześciolatków – szkoła czy przedszkole. Rekomendacje dla polityki edukacyjnej. 2011.
  Pobierz artykuł w formacie PDF

 2. Projekt dokumentu wiodącego w Perspektywie Uczenia się Przez Całe Życie. 2010.
  Pobierz artykuł w formacie PDFlogo srodekMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018