bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

Zmiana zawodowa ico

Zmiana zawodowa tematem najnowszej książki wydanej przez Instytut Badań Edukacyjnych

Zmiana zawodowa. Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów to etnograficzny opis doświadczeń ludzi, którzy zmienili miejsce pracy i branżę. Książka powstała w oparciu o wielogodzinne wywiady pogłębione. Autorami są Michał Danielewicz i Kamila Hernik z Instytutu Badań Edukacyjnych. Więcej
path1 ico

Path2Integrity: jak uczyć rzetelności naukowej?

25 lutego o godz. 11:00 rozpocznie się kolejny darmowy webinar z cykl „Dialogi Path2Integrity”. Głównym tematem będą kwestie związane z wdrażaniem szkoleń z zakresu rzetelności i etyki badań naukowych w Europie. Więcej
ludzie ico

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji i Nauki ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza została przygotowana w oparciu o dane zebrane i opracowane m.in. przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych Więcej
path1 ico

Path2Integrity: rzetelność badawcza ważna jak nigdy dotąd

Zachęcamy do korzystania z innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego promującego rzetelność badawczą, przygotowanego w ramach międzynarodowego projektu Path2Integrity, w którym bierze udział Instytut Badań Edukacyjnych. Nad kursem online pt. „Rzetelność badawcza z P2I” (Learning P2I )” patronat objęła Mariya Gabriel, komisarz europejska ds. Innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży. Więcej
zintegrowana strategia ico

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rada Ministrów zatwierdziła część szczegółową

Dokument został opracowany w wyniku szerokich konsultacji, rekomendacji raportu „Strategia Umiejętności OECD: Polska” oraz m.in. założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności. W prace nad ZSU zaangażowane były ekspertki i eksperci IBE. Więcej
Spotlight on VET PL 2019 ico

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce – w pigułce

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, a przygotowana została przez IBE w ramach projekty ReferNet Polska. Więcej

Podsumowanie panelu "Rynek pracy w dobie pandemii - kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse”

"Rynek pracy w dobie pandemii - kryzys czy rozwój? Nowe kwalifikacje, trendy, szanse” – to tytuł panelu dyskusyjnego, który w dniu 2 grudnia 2020r. otworzył tegoroczne Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2020. Organizatorkami panelu były Liderki z Regionalnego Centrum ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim: dr Dorota Nawrat-Wyraz i Martyna Kruszyńska-Ostrowska. Panel był pierwszym wspólnym przedsięwzięciem partnerstwa na rzecz wdrażania ZSK zainicjowanego w regionie łódzkim. 

W dyskusji wzięli udział znakomici Prelegenci:

  • dr hab. Łukasz Arendt - Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
  • dr Ewa Flaszyńska - Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Kamil Jeziorski - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
  • Sylwester J. Szymalak - Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Organika S.A., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Klub 500 - Łódź
  • Bożena Ziemniewicz - Pełnomocnik Zarządu i Przewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Przewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej Krajowej Izby Gospodarczej, członkini Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, przedsiębiorca branży edukacyjnej
  • dr Janusz Wdzięczak - Dziekan kierunków Transport oraz Mechanika i Budowa Maszyn Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi .

Główną oś dyskusji stanowiło rosnące zapotrzebowanie na kwalifikacje oraz rozwiązania umożliwiające ich podnoszenie i potwierdzanie, w tym Zintegrowany System Kwalifikacji. Paneliści prezentowali wyniki badań i analiz, dzielili się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie podnoszenia kwalifikacji, jak również wskazywali nowe trendy i tendencje na rynku pracy. Wicemarszałek województwa łódzkiego Pan Zbigniew Ziemba otwierając panel podkreślił, że tworzenie możliwości podnoszenia i potwierdzania kwalifikacji jest kluczowe dla rozwoju regionu. Dyrektor IBE Pan dr hab. Łukasz Arendt odnosząc się do badań zwrócił uwagę, że w związku ze zmianami technologicznymi w środowisku pracy rośnie liczba zadań nierutynowych, które wymagają nowych umiejętności manualnych i kognitywnych, co generować będzie zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje.

Prelegenci zwrócili uwagę, że pomimo pandemii rynek pracy jest nadal atrakcyjny, co udokumentował wynikami badań i analiz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Pan Kamil Jeziorski. Jak stwierdziła Pani Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dr Ewa Flaszyńska: pandemia zmieniła rynek pracy, spadek zatrudnienia widoczny jest w niektórych sektorach gospodarki takich jak: handel, usługi, turystka czy gastronomia. W innych natomiast rośnie popyt na pracowników, między innymi: w służbach medycznych; branży zdrowotnej, transportowej, budowlanej, elektrycznej; wciąż brakuje pracowników służb społecznych, operatorów maszyn, specjalistów i techników. Dyrektor Flaszyńska podkreśliła, że kwalifikacje przyszłości to z jednej strony te związane z cyfryzacją, IT, robotyzacją ale także kompetencje społeczne i organizacyjne. Zwróciła uwagę, że pandemia przyspieszy zapewne obserwowane już od dawna procesy gospodarcze zmuszając do projektowania nowych rodzajów działalności, modelów biznesowych, sposobów funkcjonowania firm i systemów kształcenia. Z jednej strony potrzebujemy pracowników posiadających proste lub branżowe kwalifikacje, z drugiej tych o bardzo wysokich kwalifikacjach, co potwierdził także Pan Sylwester J. Szymalak Prezes firmy Organika i łódzkiego Klubu 500 zrzeszającego prezesów firm. Według Pana Szymalaka, pandemia nie spowodowała dużej zmiany zapotrzebowania na pracowników ale uwypukliła braki, które były widoczne od lat. Robotyzacja i automatyzacja procesów przyspiesza konieczność przekwalifikowania się. Ponadto szkolenia online stworzyły nowe szanse dla firm: obniżyły koszty szkoleń i zwiększyły ich dostępność.

Wiceprzewodnicząca Rady PIFS Pani Bożena Ziemniewicz, zwróciła uwagę, że pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji, który przynosi nowe wyzwania, ale też niesie ze sobą negatywne skutki i problemy. Jednym z nich jest izolacja społeczna, która odbiła się również na kondycji firm szkoleniowych doświadczających szczególnego lockdownu: klienci zniknęli z sal szkoleniowych i przenieśli się w przestrzeń wirtualną. Z oferty firm 50% szkoleń zniknęło w ogóle, zaś 50% przeniosło się do sieci. Ważne stało się więc wyedukowanie trenerów w zakresie prowadzenia szkoleń w formach zdalnych, jak również opracowanie nowych narzędzi niezbędnych w e-learningu.

Drugim wątkiem w dyskusji była rola Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w uzupełnianiu zapotrzebowania na nowe kwalifikacje. Pani Dyrektor Flaszyńska wyraziła słowa uznania dla IBE za koordynowanie prac związanych z wdrażaniem systemu i podkreślała jak ważne jest zapewnienie transparentności i porównywalności kwalifikacji włączanych do ZSK. Kluczowe jest, aby do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji trafiały kwalifikacje dobrze rozpoznane i opisane, właściwie identyfikujące potrzeby rynku pracy. Ważne jest również aby sam system (ZSK) był rozpoznawalny przez pracodawców, na co także zwrócił uwagę Pan Prezes Szymalak.

W podsumowaniu podkreślono, że trafne identyfikowanie nowych umiejętności i zawodów oraz projektowanie nowych kwalifikacji to szansa rozwoju dla firm, działów HR oraz branży szkoleniowej. Kryzys uwidocznił deficyty, ale także dał impuls do tego, aby sprawniej zarządzać kwalifikacjami i umiejętnościami pracowników, w czym pomocny jest Zintegrowany System Kwalifikacji.

Link do transmisji: https://www.facebook.com/lodzkie4business/videos/403770180843034

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018