bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

plakatKT2020 ico

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Już w marcu kolejna edycja Konferencji Naukowej TYGIEL 2020

Zapraszamy do udziału w XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 21-22 marca br. w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Instytut Badań Edukacyjnych.  Więcej
ZSK logo

Konkurs “Kwalifikacja przyszłości”: przedłużony termin składania prac

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem oraz problemy techniczne związane z przebudową strony kwalifikacje.edu.pl, organizator postanowił przedłużyć termin składania prac w konkursie „Kwalifikacja przyszłości” do 28 lutego br. Więcej
AdamZielinski photo2

Adam Zieliński Zastępcą Dyrektora IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

3 lutego br. na stanowisko Zastępcy Dyrektora IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji został powołany Adam Zieliński. Zadaniem nowego dyrektora będzie dalszy rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz IBE jako jednostki promującej ideę uczenia się przez całe życie. Więcej
hr2 ico

Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza została stworzona w oparciu o procedury przetwarzania danych oraz dane zebrane przez Instytut Badań Edukacyjnych.  Więcej
smartfony ico

Smartfony w szkole - szansa czy zagrożenie?

Smartfon wykorzystywany jest niemal w każdym obszarze codziennego życia, z wyjątkiem szkoły. Mimo że większość dzieci i młodzieży w wieku 9–17 lat codziennie korzysta ze swojego smartfona, niewielu z nich jest w stanie przywołać z pamięci ciekawe lekcje z wykorzystaniem nowych technologii. Więcej
konf ico

Konferencja naukowa o badaniu PISA na Politechnice Warszawskiej

Blisko 80 osób wzięło udział w konferencji poświęconej wynikom badania PISA 2018, która odbyła 14 stycznia br. się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, badacze społeczni, nauczyciele, osoby zainteresowane polską oświatą. Więcej
wyniki badanKdKpracownia testow new

POLECAMY


 

 • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | W badaniu uczestniczyło 79 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 660 tys. Polskę reprezentowało 5653 młodych Polaków z 227 szkół. Więcej  
 • Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 1ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

   
 • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego, oraz tzw. kwalifikacje rynkowe. Więcej  
 • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
 • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
 • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
 • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
 • logorefernetnewREFERNET  |   ReferNet to sieć instytucji, której celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii. Więcej

   
 • logoPath2Integrity  |  Rzetelność naukowa stanowi integralną część innowacyjności, rozwoju i poprawy jakości miejsc pracy. Projekt Path2Integrity zamierza wspierać formalne i nieformalne metody uczenia rzetelności naukowej i przyczynić się do stworzenia kultury uczciwości badawczej. Więcej

Kwartalnik EBIŚ nr 1/2011 spis treści

Od redakcji s. 3

Współczesne problemy nauk pedagogicznych, biologicznych i środowiskowych 

Ewa Ochwanowska, Bożena Witek: Zapłodnienie in vitro, szansa czy zagrożenie? s. 5 

Paweł Kowalski: Optymizm a antyzdrowotne zachowania młodzieży studiującej kierunki
nauczycielskie na Uniwersytecie Zielonogórskim s. 12

Tadeusz Riedl, Marcin Pasek: Wiedza ekologiczna i przekonania zdrowotne
przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego z Gdańska s. 21 

Wiesław Stawiński: Problemy doboru metod w badaniach biologiczno-dydaktycznych s. 27 

 

Doskonalenie zawodowe

Janina Buczek, Wojciech Grajkowski, Joanna Lilpop, Urszula Poziomek,

Agnieszka Twardowska: Prace badawcze Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE s. 36 

Lilianna Hoppe: Formy doskonalenia nauczycieli przyrody z inicjatyw) Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku i instytucji ekologicznych województwa pomorskiego s. 42 

Anna Strumińska-Doktór: Higiena wieku dojrzewania s. 48 

Ligia Tuszyńska: Metody aktywizujące jako istotny element nowoczesnego kształcenia s. 52 

Karolina Czerwiec: Zadania sytuacyjne jako narzędzie kontroli wiedzy uczniów i studentów s. 58 

Grażyna Barwinek, Elżbieta Buchcie: Projekt edukacyjny — przyjemność nauczania czy obowiązek? s. 66 

 

Prosto ze szkoły 

Iwona Paluch, Magdalena Krzysztofik: Metoda badania aktywności oddechowej mikroorganizmów glebowych do realizacji w warunkach szkolnych s.71 
Maria Stachowicz-Polak: Zajęcia w terenie jako skuteczna forma kształcenia i wychowania w szkole s.  77

 

Lokalne działania środowiskowo-edukacyjne 

Danuta Cichy: Obszar edukacyjny filozofii zrównoważonego rozwoju s.  85 

 

Komputer w edukacji

Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała
Wykorzystanie platformy e-learningowej w nauczaniu hybrydowym treści biologicznyschn s. 97 

Informacje • Porady • Listy 
Krystyna Burkiewicz: Ciekawy żyda? - studiuj na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego! s. 106 
List do redakcji s. 112
NOWE KSIĄŻKI 

Eleonora Bobrzyńska: Efektywność problemowego nauczania i uczenia się biologii człowieka i zachowania zdrowia (rec. W Stawiński) s. 112 

logo srodekMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018