bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

plakatKT2020 ico

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Już w marcu kolejna edycja Konferencji Naukowej TYGIEL 2020

Zapraszamy do udziału w XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 21-22 marca br. w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Instytut Badań Edukacyjnych.  Więcej
ZSK logo

Konkurs “Kwalifikacja przyszłości”: przedłużony termin składania prac

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem oraz problemy techniczne związane z przebudową strony kwalifikacje.edu.pl, organizator postanowił przedłużyć termin składania prac w konkursie „Kwalifikacja przyszłości” do 28 lutego br. Więcej
AdamZielinski photo2

Adam Zieliński Zastępcą Dyrektora IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

3 lutego br. na stanowisko Zastępcy Dyrektora IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji został powołany Adam Zieliński. Zadaniem nowego dyrektora będzie dalszy rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz IBE jako jednostki promującej ideę uczenia się przez całe życie. Więcej
hr2 ico

Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza została stworzona w oparciu o procedury przetwarzania danych oraz dane zebrane przez Instytut Badań Edukacyjnych.  Więcej
smartfony ico

Smartfony w szkole - szansa czy zagrożenie?

Smartfon wykorzystywany jest niemal w każdym obszarze codziennego życia, z wyjątkiem szkoły. Mimo że większość dzieci i młodzieży w wieku 9–17 lat codziennie korzysta ze swojego smartfona, niewielu z nich jest w stanie przywołać z pamięci ciekawe lekcje z wykorzystaniem nowych technologii. Więcej
konf ico

Konferencja naukowa o badaniu PISA na Politechnice Warszawskiej

Blisko 80 osób wzięło udział w konferencji poświęconej wynikom badania PISA 2018, która odbyła 14 stycznia br. się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, badacze społeczni, nauczyciele, osoby zainteresowane polską oświatą. Więcej
wyniki badanKdKpracownia testow new

POLECAMY


 

 • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | W badaniu uczestniczyło 79 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 660 tys. Polskę reprezentowało 5653 młodych Polaków z 227 szkół. Więcej  
 • Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 1ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

   
 • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego, oraz tzw. kwalifikacje rynkowe. Więcej  
 • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
 • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
 • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
 • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
 • logorefernetnewREFERNET  |   ReferNet to sieć instytucji, której celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii. Więcej

   
 • logoPath2Integrity  |  Rzetelność naukowa stanowi integralną część innowacyjności, rozwoju i poprawy jakości miejsc pracy. Projekt Path2Integrity zamierza wspierać formalne i nieformalne metody uczenia rzetelności naukowej i przyczynić się do stworzenia kultury uczciwości badawczej. Więcej

Kwartalnik EBIŚ nr 1/2011 table of contents

Editor's note p. 3 

 

Contemporary problems of pedagogical, biological and environmental sciences

Ewa Ochwanowska, Bożena Witek: In vitro fertilization - opportunity or danger?  p. 5 

Paweł Kowalski: Optimism vs. anti-healthy behaviour of teacher training students  p. 12 

Tadeusz Riedl, Marcin Pasek: Environmental knowledge and health beliefs of future PE teachers

in Gdańsk p. 21 

Wiesław Stawiński: Method selection problems in biological-didactic research p. 27 

 

Vocational Advancement

Janina Buczek, Wojciech Grajkowski, Joanna Lilpop, Urszula Poziomek, Agnieszka Twardowska:

Scientific work of IBE Natural Objects Studio p. 36

Lilianna Hoppe: Means of nature teachers’ advancement  p.  42 

Anna Strumińska-Doktór: Adolescent hygiene p. 48 

Ligia Tuszyńska: Activation methods as an integral part of contemporary education p. 52 

Karolina Czerwiec: Situational tasks as a tool for controlling pupils and students knowledge p. 58

Grażyna Barwinek, Elżbieta Buchcic: Educational Project - pleasure or obligation? p. 66 

 

Straight from the school

Iwona Paluch, Magdalena Krzysztofik: Method for testing respiratory activity in soil microorganisms for
the realisation in a classroom environment  p.  71

Maria Stachowicz-Polak: Outdoor classes as an effective form of school teaching and upbringing p. 77

 

Local educational and ecological activities

Danuta Cichy: Educational aspects in sustainable development philosophy p. 85

 

Computer in education

Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała: Application of e-learning platform in hybrid
biology teachning  p  97

 

Information Advice  Letters 

Krystyna Burkiewicz: Life-curious? Study at Biology Faculty at University in Gdańsk! p. 106 
From the editors p. 112
NEW BOOKS

Eleonora Bobrzyńska: Effectiveness of problematic teaching and learning concerning human
biology and health behaviour (ed. W Stawiński)  p.112 

 

Ewa Ochwanowska, Bożena Witek 

In vitro fertilization, chance or threat? 

In vitro fertilization (IVF) is a process by which egg cells are fertilized by sperm outside the body, in vitro. The process involves hormonally controlling the ovulatory process, removing ova (eggs) from the woman's ovaries and letting sperm fertilize them in a fluid medium. The zygote (fertilized egg) is then transferred to the women’s uterus with the intent to establish a successful pregnancy. The first successful birth of a test tube baby”, Louise Brown, occurred in 1978. Robert Geoffrey Edwards, the doctor who developed the treatment, was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2010.  


Paweł Kowalski

Optimism and antihealthy behaviours of students of teacher traning courses


The article presents the relationship between optimism and the anti health behavior of young people studying scholastic at the University of Zielona Gora. The study was conducted in the academic year 2007/2008. It examined the level of optimism using the Life Orientation Test in reference to the 10 basic anti health behaviors. It was noted that there is a relationship between optimism and anti health behavior. The test results can be used for professional development of current and future teachers.

 

Tadeusz Riedl, Marcin Pasek  
Ecological knowledge and health attitudes prospective teachers of physical education from Gdańsk

 Knowledge about environmental conditioning of health and health attitudes in students of The Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk

Knowledge concerning environmental conditioning of health and psycho-physical efficiency acquired in the process of studies at Physical Education colleges should be aimed at forming positive attitudes and health beliefs. However, it is dubious whether at such advanced stage of higher studies there is any chance of shaping beliefs through the acquired knowledge, or whether the scope of knowledge is rather a result of beliefs gained in the younger school age The main aim of this study was assessment of knowledge about ecology and environmental protection including ecological and health aspects of physical education acquired by students during the course of studies. Also health beliefs were subjected to the assessment and were compared between chosen groups from Physical Education and Public Health faculties.  A link between the level of ecological-health knowledge and health beliefs was determined in both examined groups.

Key words: ecological and health education, environmental conditions of health, health attitudes, holistic/functional model, biomedical model.

 

Wiesław Stawiński

Issues of the methods choose  at the biology-didactical research

Author conveys main trends in the development of biology didactics during 20-th century. As very important take the successive transformations of the earlier biology  methodic-as applied subject of study – into scientific branches of sciences, also the formulation of its methodological basis and searching for adequate methods and tools of investigation. Further on he discuss the controversy between importance/range of the quantitative and qualitative methods of research and the complementary both of them. Therefore it would be advisable to use both of them together or interchangeably.

After them author describe chosen investigation and factors  influencing quality of  the qualitative investigation, as well the characteristic feature ,  theoretical and practical importance  of  the biology educational researches and also point on probabilistic attribute of the didactical regularities.

At last he demands that all  didactical directions and practical  propositions for the science teachers should be founded on results of  the scientific inquiries.

logo srodekMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018