bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

plakatKT2020 ico

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Już w marcu kolejna edycja Konferencji Naukowej TYGIEL 2020

Zapraszamy do udziału w XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 21-22 marca br. w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Instytut Badań Edukacyjnych.  Więcej
ZSK logo

Konkurs “Kwalifikacja przyszłości”: przedłużony termin składania prac

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem oraz problemy techniczne związane z przebudową strony kwalifikacje.edu.pl, organizator postanowił przedłużyć termin składania prac w konkursie „Kwalifikacja przyszłości” do 28 lutego br. Więcej
AdamZielinski photo2

Adam Zieliński Zastępcą Dyrektora IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

3 lutego br. na stanowisko Zastępcy Dyrektora IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji został powołany Adam Zieliński. Zadaniem nowego dyrektora będzie dalszy rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz IBE jako jednostki promującej ideę uczenia się przez całe życie. Więcej
hr2 ico

Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza została stworzona w oparciu o procedury przetwarzania danych oraz dane zebrane przez Instytut Badań Edukacyjnych.  Więcej
smartfony ico

Smartfony w szkole - szansa czy zagrożenie?

Smartfon wykorzystywany jest niemal w każdym obszarze codziennego życia, z wyjątkiem szkoły. Mimo że większość dzieci i młodzieży w wieku 9–17 lat codziennie korzysta ze swojego smartfona, niewielu z nich jest w stanie przywołać z pamięci ciekawe lekcje z wykorzystaniem nowych technologii. Więcej
konf ico

Konferencja naukowa o badaniu PISA na Politechnice Warszawskiej

Blisko 80 osób wzięło udział w konferencji poświęconej wynikom badania PISA 2018, która odbyła 14 stycznia br. się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, badacze społeczni, nauczyciele, osoby zainteresowane polską oświatą. Więcej
wyniki badanKdKpracownia testow new

POLECAMY


 

 • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | W badaniu uczestniczyło 79 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 660 tys. Polskę reprezentowało 5653 młodych Polaków z 227 szkół. Więcej  
 • Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 1ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

   
 • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego, oraz tzw. kwalifikacje rynkowe. Więcej  
 • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
 • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
 • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
 • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
 • logorefernetnewREFERNET  |   ReferNet to sieć instytucji, której celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii. Więcej

   
 • logoPath2Integrity  |  Rzetelność naukowa stanowi integralną część innowacyjności, rozwoju i poprawy jakości miejsc pracy. Projekt Path2Integrity zamierza wspierać formalne i nieformalne metody uczenia rzetelności naukowej i przyczynić się do stworzenia kultury uczciwości badawczej. Więcej

Kwartalnik EBIŚ nr 2/2011 table of contents

Editor's note   p. 3 

 

Contemporary problems of pedagogical, biological and enyifonmental sciences

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Agata Pietrzyk: Solving problems in solid waste managcment   p. 5 

Włodzimierz Mierzwa, Bożena Witek, Agnieszka Kamińska, Ewa Ochwanowska: Nicotine –dangerous alkaloid p. 14 

Magdalena Korzycka-Stalmach: Legal highs - characteristics of the problem in socio-legal terms  p. 22

 

Vocational Adyancement

Aneta Ganeczko: PISA 2009 Research - Polish pupils above the average  p. 28

Joanna Lilpop: How will they learn environmental subjects in Europe? Report from a study trip to England  p. 29

Wiesław Stawiński: Natural-didactic knowledge resources in Poland. How to save them against damage and oblivion? p. 34

Agnieszka Kamińska: Few remarks on health promotion p. 39 

Irena Celejowa: Obstacles on the way of heath education reintroduction to Polish schools p. 43

Alicja Walosik, Wojciech Mikos: Environmental education in national parks p. 48

Joanna Tabara: Water - the source of life - from the intake to consumption p. 56

 

Straight from the school

Grażyna Jasiecka: Ecology at the Ecological Social School in Rumia p. 63 

Magdalena Burczyk, Irmina Ignatowska, Lilianna Hoppe: Environmental contest at the Jesuits Middle School in Gdynia  p.71

 

Computer in education

Julia Franczuk: Computers in early school education  p. 75

 

Information • Advice • Letters 

Danuta Cichy: Report on the publishing activity of EBiS in the 2006-2010 period  p.81
Green Kids on the International Children's Day  p. 84
Krystyna Hordyjewicz’s Letter to the Editor  p. 85
Editor’s Reply   p. 86
NEW BOOKS  p. 87

 

Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Marta Tarabuła-Fiertak, Agata Pietrzyk
Solving of problems in solid waste management

A dynamic development of infrastructure in Poland results in alteration of consumption model and municipal solid waste (MSW) production. Although MSW production is lower than in other EU countries, methods of its’ utilization still do not meet the rational waste management requirements. Waste management policy has been intensively modernized  focusing mainly on the decreasing landfilling paralleled with the promotion of 3R, composting and rational incineration. Effectiveness of all these methods depends greatly on public participation. In the following paper, we present attitudes and readiness of Poles to the active participation in the waste management. Our study is based on the home advisor technique – one of most effective methodology of public communication – which we tested in the southern municipalities of the country.

  

Włodzimierz Mierzwa, Bożena Witek, Agnieszka Kamińska, Ewa Ochwanowska
Nicotine – dangerous alkaloid
 

Nicotine is an alkaloid found in the nightshade family of plants (Solanaceae). The American Heart Association defines nicotine as the addictive substance found in cigarettes. The pharmacological and behavioral characteristics that determine tobacco addiction are similar to those that determine addiction to drugs such as heroin and cocaine. Tobacco smoking is a major public health issue and a better understanding of tobacco addiction represents an important challenge. Many factors are involved in tobacco addiction, including genetic factors. Cigarette smoking may increase the risk of developing hardening of the arteries and heart attacks in several ways. First, carbon monoxide may damage the inner walls of the arteries, encouraging fatty buildups in them. From 85–90 percent of nicotine in the blood is metabolized by the liver and filtered from the blood by the kidneys and removed in urine. Nicotine is metabolized in the liver by cytochrome P450 enzymes (mostly CYP2A6, and also by CYP2B6). A major metabolite is cotinine. The estimated half-life for nicotine in the blood is two hours.

  

Magdalena Korzycka-Stelmach
Legal highs – characteristics of the problem in socio-legal terms

This article attempts to present problem of legal highs in Poland. A large number of new unregulated  psychoactive substances have appeared in years 2008-2010.

The term „legal highs” includes a wide range of products. They are a mixture of natural and artificially produced substances and are used in different ways (smoked, snorted, ingested). Legal highs cause changes in mood and mental function in the same or similar way as drugs or alcohol. They were sold via the Internet and special smart or head shops as a legal alternative to drugs.

In 2009-2010 for a list of controlled substances has been entered several plants which are components of legal highs and several synthetic. From the October 2010, the manufacture, trade and advertising all legal highs is prohibited.

Studies indicate an increased prevalence of legal highs among youth from 2008.

A polish survey conducted in 2010 among 18-19 year-old student found that 11% of students had used„legal highs” at least once (4% in 2008). The use during the last 12 months was reported by 7% of students (3% in 2008).

There is a need for follow-up education addressed to the young people, which would provide knowledge about dangerous psychoactive substances, including legal highs.

logo srodekMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018