bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

plakatKT2020 ico

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Już w marcu kolejna edycja Konferencji Naukowej TYGIEL 2020

Zapraszamy do udziału w XII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2020 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbędzie się 21-22 marca br. w Lublinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Instytut Badań Edukacyjnych.  Więcej
ZSK logo

Konkurs “Kwalifikacja przyszłości”: przedłużony termin składania prac

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem oraz problemy techniczne związane z przebudową strony kwalifikacje.edu.pl, organizator postanowił przedłużyć termin składania prac w konkursie „Kwalifikacja przyszłości” do 28 lutego br. Więcej
AdamZielinski photo2

Adam Zieliński Zastępcą Dyrektora IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

3 lutego br. na stanowisko Zastępcy Dyrektora IBE ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji został powołany Adam Zieliński. Zadaniem nowego dyrektora będzie dalszy rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz IBE jako jednostki promującej ideę uczenia się przez całe życie. Więcej
hr2 ico

Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza została stworzona w oparciu o procedury przetwarzania danych oraz dane zebrane przez Instytut Badań Edukacyjnych.  Więcej
smartfony ico

Smartfony w szkole - szansa czy zagrożenie?

Smartfon wykorzystywany jest niemal w każdym obszarze codziennego życia, z wyjątkiem szkoły. Mimo że większość dzieci i młodzieży w wieku 9–17 lat codziennie korzysta ze swojego smartfona, niewielu z nich jest w stanie przywołać z pamięci ciekawe lekcje z wykorzystaniem nowych technologii. Więcej
konf ico

Konferencja naukowa o badaniu PISA na Politechnice Warszawskiej

Blisko 80 osób wzięło udział w konferencji poświęconej wynikom badania PISA 2018, która odbyła 14 stycznia br. się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska akademickiego, badacze społeczni, nauczyciele, osoby zainteresowane polską oświatą. Więcej
wyniki badanKdKpracownia testow new

POLECAMY


 

 • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | W badaniu uczestniczyło 79 krajów i regionów, a liczba przebadanych uczniów przekroczyła 660 tys. Polskę reprezentowało 5653 młodych Polaków z 227 szkół. Więcej  
 • Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 1ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

   
 • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego, oraz tzw. kwalifikacje rynkowe. Więcej  
 • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
 • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
 • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
 • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
 • logorefernetnewREFERNET  |   ReferNet to sieć instytucji, której celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii. Więcej

   
 • logoPath2Integrity  |  Rzetelność naukowa stanowi integralną część innowacyjności, rozwoju i poprawy jakości miejsc pracy. Projekt Path2Integrity zamierza wspierać formalne i nieformalne metody uczenia rzetelności naukowej i przyczynić się do stworzenia kultury uczciwości badawczej. Więcej

Publikacje Entuzjastów Edukacji

Raport o stanie edukacji 2012. Liczą się efekty.

okładka-RoSE2012-130px
Oddajemy w Państwa ręce trzeci przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych Raport o stanie edukacji. Liczą się efekty. Raport ten kontynuuje formułę zaproponowaną w Raporcie o stanie edukacji 2011. W części stałej prezentujemy kluczowe tendencje wynikające z ogólnodostępnych danych o systemie edukacji, jak również zmiany zachodzące w prawie oświatowym oraz odnoszącym się do szkolnictwa wyższego.

Część monograficzną poświęcamy zmianom związanym z modernizacją krajowego systemu kwalifikacji w Polsce, w tym przede wszystkim Polskiej Ramie Kwalifikacji. Wybór ten nie jest przypadkowy. W ciągu ostatnich lat w edukacji ogólnej, edukacji zawodowej oraz w szkolnictwie wyższym dokonały się zmiany, których celem było pełne wdrożenie w tych systemach podejścia opartego na efektach uczenia się. Ponadto w tym roku zakończyły się prace nad projektem Polskiej Ramy Kwalifikacji, której funkcją jest integrowanie różnych krajowych podsystemów kwalifikacji, w tym – docelowo – również włączenie do tego systemu kwalifikacji zdobywanych w systemie edukacji pozaformalnej. W Raporcie chcemy przybliżyć czytelnikom transformacje, które dokonują się w systemie oświaty ogólnej, edukacji zawodowej i w szkolnictwie wyższym, ukazując nowe elementy i ich dopasowanie do wcześniejszych zmian. 

["Raport o stanie edukacji. Liczą się efekty" PDF - 22MB]


Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian


okładka-RoSE2011-130px
Prezentujemy drugi przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych „Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian". Postaraliśmy się, żeby ci, którym "Raport 2010" służył za źródło wiedzy i danych dotyczących zmian w edukacji, nie czuli się zawiedzeni. Dlatego wprowadziliśmy do raportu na stałe część, w której będziemy aktualizować pochodzące z różnych źródeł dane opisujące tendencje w edukacji. Uzupełniliśmy ją o rozdział poświęcony zmianom w prawie, jakie zaszły w roku poprzedzającym wydanie raportu, w tym wypadku 2011. Zamierzamy aktualizować te dwa rozdziały w kolejnych edycjach raportu.

Wśród tematów, których brak odczuwano w pierwszym raporcie, znalazło się szkolnictwo zawodowe oraz edukacja wyższa. Uznaliśmy, że Raport 2011 powinien właśnie tym obszarom edukacji poświęcić więcej uwagi, także dlatego, że zarówno dla szkolnictwa zawodowego, jak i wyższego, był to rok szczególnych zmian prawnych, istotnie modyfikujących ramy dalszego działania. W drugiej edycji raportu znalazły się zatem dwie monografie tematyczne: Szkolnictwo wyższe oraz Edukacja zawodowa w Polsce.

["Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian" PDF - 20MB]

Raport o stanie edukacji 2010 - Społeczeństwo w drodze do wiedzy

okładka-RoSE2010-130px
Prezentujemy pierwszy przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych „Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy". Będziemy przygotowywać raport co roku, ponieważ mamy przekonanie, że przyszłość Polski, jej miejsce w świecie i jakość życia kolejnych pokoleń coraz bardziej zależą od efektów szeroko rozumianego systemu edukacji. Jednocześnie sama edukacja – patrząc z perspektywy ostatnich dwudziestu paru lat – jest pewnie dopiero w połowie drogi od sztywnego systemu, nieadekwatnego wobec wymagań współczesnego świata, do systemu elastycznego i dynamicznego, który nie tylko nadąża za zmieniającym się otoczeniem, lecz staje się siłą napędową potrzebnych przemian.
[Pobierz "Raport o stanie edukacji 2010 - Społeczeństwo w drodze do wiedzy"]

 

 Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą - raport tematyczny z badania
Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej


raport-diagnoza-zapotrzebowania-dyrektorow"Wyniki badania jakościowego pokazały, że zarządzanie szkołą wymaga korzystania z bardzo wielu źródeł informacji – począwszy od informacji zdobywanych drogą formalną od innych instytucji systemu edukacji, poprzez konsultacje z innymi dyrektorami szkół, korzystanie z różnego rodzaju odpłatnych portali informacyjnych i specjalistycznych, skończywszy na samodzielnym poszukiwaniu informacji. Poszukiwanie informacji odbywa się przede wszystkim pod kątem rozwiązywania pojawiających się problemów i reagowania w nowych, nieznanych wcześniej sytuacjach. Zinstytucjonalizowanych form pozyskiwania informacji najczęściej brak."

[pobierz raport w formacie PDF]Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
Kamila Hernik, Marek Solon-Lipiński, Jędrzej Stasiowski 

raport-wspolpraca-szkol
Raport stanowi podsumowanie wyników prac badawczych prowadzonych w ramach Zespołu Badań Instytucjonalnych dotyczących współpracy szkół z instytucjami i organizacjami z ich otoczenia, a także społecznością lokalną. Jego celem było zbudowanie mapy otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz opisanie i analiza tych relacji: ich charakteru, zakresu, przebiegu oraz oceny. W ramach badania przeprowadzone zostały wywiady indywidualne z: dyrektorami i wskazanymi przez nich pracownikami badanych szkół i przedszkoli, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji/instytucji współpracującymi z badanymi szkołami, a także zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami rady rodziców.

[pobierz raport w formacie PDF]Perspektywy indywidualizacji kształcenia. Raport o stanie badań.
prof. Krzysztof Konarzewski

raport-konarzewski-indywidualizacja
Niniejszy raport stawia sobie za cel uporządkowanie pojęć i faktów niezbędnych w racjonalnym dyskursie indywidualizacyjnym. Zaczyna się definicją indywidualizacji kształcenia i analizą warunkujących ją założeń. Szczególną uwagę zwraca na teoretyczną podstawę indywidualizacji – rolę interakcji predyspozycji ucznia i oddziaływań szkoły w wytwarzaniu osiągnięć szkolnych. Wbrew naukowej nazwie pojęcie interakcji predyspozycji i oddziaływań ma nikłą moc predyktywną. Kombinacja predyspozycji i oddziaływań, która sprawdziła się w jednej szkole, nie musi sprawdzić się w innej. Indywidualizacji nie można zatem zaprojektować dla wszystkich szkół w kraju; bliżej jej do sztuki niż do technologii.


[pobierz raport w formacie PDF

 


Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego.
dr Dominika Walczak

raport-walczak-poczatkujacy-nauczyciele
Przedmiotem badań opisywanych w raporcie był stopień przygotowania i adaptacji zawodowej po-czątkujących nauczycieli do pracy w szkole oraz ich mocne i słabe strony w momencie wejścia do zawodu. Badanie miało charakter jakościowy, zostało przeprowadzone metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI). Przeprowadzono 76 wywiadów (IDI) z nauczycielami o krótkim stażu pracy – początkującymi nauczycielami, 45 wywiadów (IDI) z dyrektorami szkół oraz dodatkowo, w celu uzupełnienia danych: 15 wywiadów z nauczycielami starszymi stażem i 15 wywiadów z uczniami.

[pobierz raport w formacie PDF

 


 

logo srodekMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018