bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

Logo hist ly

Aplikacja Hist.ly pod patronatem IBE

Hist.ly to darmowa, pozbawiona reklam aplikacja edukacyjna, promująca historię i kulturę Polski. Stworzony przez Fundację Wizja program łączy nowoczesne technologie informatyczne z narzędziami edukacyjnymi. Patronat honorowy nad aplikacją objął Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
edukacja ico copy ikona

Nagroda i wyróżnienie dla autorów kwartalnika „Edukacja”!

Znamy laureatów I edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. Wśród nich znaleźli się autorzy publikujący w kwartalniku „Edukacja”, wydawanym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
ZSK ico 01

IBE zaprasza do współpracy uczelnie

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), jako podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), zaprasza wszystkie uczelnie oferujące studia wyższe I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie do współpracy przy przygotowywaniu opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych przez szkoły wyższe. Opisy zostaną upublicznione w ZRK w języku polskim i angielskim. Więcej
MediumSquareLogo 300x300

Seminarium eksperckie: „Kształcenie branżowe czy uniwersyteckie? Czynniki wpływające na decyzję młodych ludzi o wyborze rodzaju kształcenia”

Zapraszamy na seminarium dotyczące preferencji w dokonywaniu wyborów edukacyjnych przez młodych ludzi oraz ich oczekiwań wobec kształcenia uniwersyteckiego i zawodowego. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2018 r. w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8. Więcej
HackYeah

Za nami największy hackathon w Europie!

Eksperci IBE przez dwa dni aktywnie wspierali uczestników HackYeah − największego hackathonu w Europie. Kilkadziesiąt rozmów, dzielenie się wiedzą i wspólne analizowanie problemów – każdy uczestnik, który zwrócił się o pomoc do strefy mentorów Instytutu Badań Edukacyjnych, mógł liczyć na profesjonalne doradztwo. W tegorocznej edycji HackYeah jedną z kategorii zadań konkursowych była edukacja. Więcej
logo kongres III zach pom

III Zachodniopomorski Kongres Oświatowy

Zapraszamy na III Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, który odbędzie się 29–30 listopada w Kołobrzegu. Partnerem wydarzenia jest Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
KdKBiP

POLECAMY


 

  • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
  • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
  • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
  • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
  • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | Badanie przeprowadzono w ponad 220 szkołach i wzięło w nim udział ponad 6300 uczniów urodzonych w roku 2002. Uczniowie rozwiązywali zadania z interpretacji tekstu czytanego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz umiejętności ekonomicznych. Więcej  
  • EWD logo newEDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA | To zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Aby można je było zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Więcej  
  • grafika ZSU 600 320 v3ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

     
  • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego. Więcej

Nie bijcie naukowców

List otwarty dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych

Prezes Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców na łamach tygodnika „Sieci” polemizuje z potrzebą reformy obniżającej wiek szkolny. Po to, by łatwiej zaatakować MEN, Tomasz Elbanowski stawia nieprawdziwe zarzuty Instytutowi Badań Edukacyjnych i powiela nieprawdziwe informacje na temat prowadzonych przez naukowców badań. Wcześniej publicznie w telewizji w ten sam sposób rzetelność i sens badań podważała jego żona, również zaangażowana po stronie przeciwników obniżania wieku szkolnego.

Nie posądzam Tomasza Elbanowskiego o celową manipulację, która ma uwiarygodnić bronioną przez niego tezę. Uważam jednak, że rodzicom, jak i wszystkim czytelnikom należy się wiarygodna informacja. A dziś taka do nich niestety nie dociera. Bo raz podane w mediach przekłamania są chętnie powielane.
Medialnie atrakcyjne jest stwierdzenie, że MEN zlecił podlegającemu mu instytutowi wykonanie badań, których wyniki założono z góry – mają potwierdzać zasadność posłania sześciolatków do szkół. Na poparcie takiej tezy kolejna nie mniej atrakcyjna wiadomość – wyniki badań będą zmanipulowane, bo biorący w nich udział dostają upominki i mogą brać udział w loterii z cenną nagrodą.

Prawda jest mniej medialna. Jednak rodzice zarzucający urzędnikom propagandę i manipulację, nie mogą sami jej ukrywać lub jej nie dostrzegać.
Instytut Badań Edukacyjnych bada 6- i 7-latki, ale badanie Test Umiejętności Na Starcie Szkolnym nie zostało zlecone przez MEN. To projekt badawczy naukowców z Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia IBE.
Badanie nie ma też dowieść słuszności politycznej decyzji o obniżeniu wieku szkolnego. Ma ono sprawdzić, jak rozwijają się dzieci pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym w zależności od tego, czy uczą się w przedszkolu, szkolnej „zerówce” czy pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Zupełnie inne znaczenie i skalę ma też dobór dzieci do tego badania. Bezrefleksyjne publiczne powtarzanie przez państwo Elbanowskich informacji o wykluczaniu dzieci z dysfunkcjami, które rzekomo ma wpłynąć na lepszy obraz rzeczywistości, prowadzi do błędnych wniosków. Bo po pierwsze – jak już napisałem – badanie nie ma sprawdzić poziomu gotowości szkolnej. Po drugie – dzieci z takimi dysfunkcjami, które nie wykluczały używania tabletu, wzięły udział w badaniu. W gruzach leży już więc spiskowa teoria o dobieraniu dzieci pod względem przyszłego wyniku. Testu na tablecie nie mogły przecież rozwiązać np. dzieci niewidome czy te, które akurat były chore i miały 39 stopni gorączki. W badaniu TUNSS przebadano 3029 dzieci w tym 74 niepełnosprawne. Nie mogło wziąć w nim udziału 18 niepełnosprawnych dzieci.
Wreszcie obalmy i ostatni mit dotyczący nagród, które otrzymują uczestniczący w badaniu. Jest on przytaczany przez Tomasza Elbanowskiego jako niezbity dowód na rzekome kupowania wyników badania. TUNSS nie jest jednak badaniem opinii społecznej. Dzieci bada się testem umiejętności, przeprowadza się z nimi także test psychologiczny. Jakże można kupić wynik w teście psychologicznym? Albo w teście umiejętności? Przecież dziecko odpowiada na pytania najlepiej, jak potrafi. Zachęty dla zgadzających się na udział w badaniu mają zupełnie inny cel i są normalną praktyką. Naprawdę nie jest łatwo przekonać ludzi, by wpuścili do swojego domu ankieterów i odpowiedzieli na pytania lub pozwolili sprawdzić umiejętności dzieci. Najlepiej wiedzą o tym firmy badawcze (w tym wypadku CBOS i TNS Polska), które musiały wypracować metody pozwalające dotrzeć do respondentów. To one na bazie własnych doświadczeń opracowały systemy zachęt w postaci upominków. Jedynym warunkiem, by ktoś je otrzymał, jest wyrażenie zgody na badanie. Zachęty są bardziej rozbudowane w przypadku badań, podczas których ankieterzy odwiedzają rodziny także po upływie jakiegoś czasu – a tak jest w badaniu TUNSS. To m.in. loterie pozwalają utrzymać kontakt z respondentami i mieć pewność, że spora ich grupa zgodzi się na kolejną rundę badania, bez której projekt po prostu się nie uda.

Badanie TUNSS trwa, jego wyniki będą dostępne jesienią, wówczas więcej da się powiedzieć o tym, jak rozwinęły się umiejętności dzieci takie jak np. pamięć robocza, myślenie matematyczne w zależności od środowiska w którym się znalazły.

Zupełnym pomieszaniem z poplątaniem jest łączenie badania TUNSS z analizami danych z systemu egzaminacyjnego. Analizy te zostały zaprezentowane na konferencji we wrześniu 2012 r. we Wrocławiu i krótko po jej zakończeniu opublikowane w Internecie na stronie badania EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Trudno więc mówić, że IBE je ukrywa i trzeba było dziennikarskiego śledztwa, by je ujawnić.

Polscy naukowcy od dawna nie mieli takiej możliwości prowadzenia badań nad jakością i uwarunkowaniami naszej edukacji, jaką obecnie stwarzają nam środki unijne. A takie badania są potrzebne, będą ogólnie dostępne i korzystać z nich będą wszyscy -
i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, i Ministerstwo Edukacji Narodowej, i dyrektorzy szkół oraz nauczyciele klas pierwszych. Pozwólmy naukowcom spokojnie zbadać rzeczywistość. W ten sposób lepiej zadbamy także o przyszłość naszych dzieci.

Prof. IFiS PAN dr hab. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

Pobierz list (docx, pdf)


MEN
MRR
MNiSW
 
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018