bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

ikonka

Kompetencje społeczne oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży

Jakie wyzwania wiążą się z przygotowaniem dzieci i młodzieży do świadomego nabywania umiejętności społecznych? Jak prowadzić edukację obywatelską w ramach zajęć szkolnych? To tylko wybrane zagadnienia, którym poświęcono kolejne spotkanie w ramach prac nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności. Więcej
MSZCZONOW ico

O funkcjonowaniu ZRK na seminarium dla interesariuszy

W dniach 6–7 czerwca w Mszczonowie odbyło się walne seminarium informacyjne dotyczące roli Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Bilans zjazdu? Ponad 100 uczestników, kilkanaście grup roboczych, dziesiątki pomysłów i niezliczone pokłady pozytywnej energii. Więcej
ikonka post 23 08

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2018/2019

Już 14 czerwca w Muzeum Historii Łodzi odbędzie się uroczysta gala XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, organizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Z przyjemnością zawiadamiamy, że tegoroczną edycję imprezy patronatem objął Instytut Badań Edukacyjnych. Do zobaczenia w Łodzi! Więcej
oecd ico

Warsztaty dla interesariuszy Zintegrowanej Strategii Umiejętności

We wtorek 28 maja w warszawskim hotelu Arche odbyły się warsztaty dla interesariuszy Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU). Zostały zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Więcej
 R8P7834 ico

Eksperci IBE na VPL Biennale w Berlinie

Na początku maja w Berlinie odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji VPL Biennale. Na zorganizowanym z okazji Biennale spotkaniu Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji Iwona Gmaj, reprezentująca IBE, oraz Maciej Lasota, członek Grupy z ramienia MEN, zaprezentowali raport na temat rozwiązań walidacyjnych wdrażanych w Polsce. Więcej
ZRK ico

Kampania “Dni uczenia się dorosłych”

Na początku maja wystartowała kampania społeczna “Dni uczenia się dorosłych”, promująca rozwijanie nawyku ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności. Jako oficjalny partner wydarzenia w kampanię zaangażował się także Instytut Badań Edukacyjnych! Więcej
wyniki badanKdKpracownia testow new

POLECAMY


 

  • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego, oraz tzw. kwalifikacje rynkowe. Więcej  
  • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
  • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
  • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
  • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
  • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | Badanie przeprowadzono w ponad 220 szkołach i wzięło w nim udział ponad 6300 uczniów urodzonych w roku 2002. Uczniowie rozwiązywali zadania z interpretacji tekstu czytanego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz umiejętności ekonomicznych. Więcej  
  • EWD logo newEDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA | To zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Aby można je było zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Więcej  
  • grafika ZSU 600 320 v3ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

Nie bijcie naukowców

List otwarty dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych

Prezes Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców na łamach tygodnika „Sieci” polemizuje z potrzebą reformy obniżającej wiek szkolny. Po to, by łatwiej zaatakować MEN, Tomasz Elbanowski stawia nieprawdziwe zarzuty Instytutowi Badań Edukacyjnych i powiela nieprawdziwe informacje na temat prowadzonych przez naukowców badań. Wcześniej publicznie w telewizji w ten sam sposób rzetelność i sens badań podważała jego żona, również zaangażowana po stronie przeciwników obniżania wieku szkolnego.

Nie posądzam Tomasza Elbanowskiego o celową manipulację, która ma uwiarygodnić bronioną przez niego tezę. Uważam jednak, że rodzicom, jak i wszystkim czytelnikom należy się wiarygodna informacja. A dziś taka do nich niestety nie dociera. Bo raz podane w mediach przekłamania są chętnie powielane.
Medialnie atrakcyjne jest stwierdzenie, że MEN zlecił podlegającemu mu instytutowi wykonanie badań, których wyniki założono z góry – mają potwierdzać zasadność posłania sześciolatków do szkół. Na poparcie takiej tezy kolejna nie mniej atrakcyjna wiadomość – wyniki badań będą zmanipulowane, bo biorący w nich udział dostają upominki i mogą brać udział w loterii z cenną nagrodą.

Prawda jest mniej medialna. Jednak rodzice zarzucający urzędnikom propagandę i manipulację, nie mogą sami jej ukrywać lub jej nie dostrzegać.
Instytut Badań Edukacyjnych bada 6- i 7-latki, ale badanie Test Umiejętności Na Starcie Szkolnym nie zostało zlecone przez MEN. To projekt badawczy naukowców z Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia IBE.
Badanie nie ma też dowieść słuszności politycznej decyzji o obniżeniu wieku szkolnego. Ma ono sprawdzić, jak rozwijają się dzieci pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym w zależności od tego, czy uczą się w przedszkolu, szkolnej „zerówce” czy pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Zupełnie inne znaczenie i skalę ma też dobór dzieci do tego badania. Bezrefleksyjne publiczne powtarzanie przez państwo Elbanowskich informacji o wykluczaniu dzieci z dysfunkcjami, które rzekomo ma wpłynąć na lepszy obraz rzeczywistości, prowadzi do błędnych wniosków. Bo po pierwsze – jak już napisałem – badanie nie ma sprawdzić poziomu gotowości szkolnej. Po drugie – dzieci z takimi dysfunkcjami, które nie wykluczały używania tabletu, wzięły udział w badaniu. W gruzach leży już więc spiskowa teoria o dobieraniu dzieci pod względem przyszłego wyniku. Testu na tablecie nie mogły przecież rozwiązać np. dzieci niewidome czy te, które akurat były chore i miały 39 stopni gorączki. W badaniu TUNSS przebadano 3029 dzieci w tym 74 niepełnosprawne. Nie mogło wziąć w nim udziału 18 niepełnosprawnych dzieci.
Wreszcie obalmy i ostatni mit dotyczący nagród, które otrzymują uczestniczący w badaniu. Jest on przytaczany przez Tomasza Elbanowskiego jako niezbity dowód na rzekome kupowania wyników badania. TUNSS nie jest jednak badaniem opinii społecznej. Dzieci bada się testem umiejętności, przeprowadza się z nimi także test psychologiczny. Jakże można kupić wynik w teście psychologicznym? Albo w teście umiejętności? Przecież dziecko odpowiada na pytania najlepiej, jak potrafi. Zachęty dla zgadzających się na udział w badaniu mają zupełnie inny cel i są normalną praktyką. Naprawdę nie jest łatwo przekonać ludzi, by wpuścili do swojego domu ankieterów i odpowiedzieli na pytania lub pozwolili sprawdzić umiejętności dzieci. Najlepiej wiedzą o tym firmy badawcze (w tym wypadku CBOS i TNS Polska), które musiały wypracować metody pozwalające dotrzeć do respondentów. To one na bazie własnych doświadczeń opracowały systemy zachęt w postaci upominków. Jedynym warunkiem, by ktoś je otrzymał, jest wyrażenie zgody na badanie. Zachęty są bardziej rozbudowane w przypadku badań, podczas których ankieterzy odwiedzają rodziny także po upływie jakiegoś czasu – a tak jest w badaniu TUNSS. To m.in. loterie pozwalają utrzymać kontakt z respondentami i mieć pewność, że spora ich grupa zgodzi się na kolejną rundę badania, bez której projekt po prostu się nie uda.

Badanie TUNSS trwa, jego wyniki będą dostępne jesienią, wówczas więcej da się powiedzieć o tym, jak rozwinęły się umiejętności dzieci takie jak np. pamięć robocza, myślenie matematyczne w zależności od środowiska w którym się znalazły.

Zupełnym pomieszaniem z poplątaniem jest łączenie badania TUNSS z analizami danych z systemu egzaminacyjnego. Analizy te zostały zaprezentowane na konferencji we wrześniu 2012 r. we Wrocławiu i krótko po jej zakończeniu opublikowane w Internecie na stronie badania EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Trudno więc mówić, że IBE je ukrywa i trzeba było dziennikarskiego śledztwa, by je ujawnić.

Polscy naukowcy od dawna nie mieli takiej możliwości prowadzenia badań nad jakością i uwarunkowaniami naszej edukacji, jaką obecnie stwarzają nam środki unijne. A takie badania są potrzebne, będą ogólnie dostępne i korzystać z nich będą wszyscy -
i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców, i Ministerstwo Edukacji Narodowej, i dyrektorzy szkół oraz nauczyciele klas pierwszych. Pozwólmy naukowcom spokojnie zbadać rzeczywistość. W ten sposób lepiej zadbamy także o przyszłość naszych dzieci.

Prof. IFiS PAN dr hab. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

Pobierz list (docx, pdf)


logo srodekMIiRmnisw logotyp
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018