bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

ksztalcenie zawodowe ico

Poznaliśmy prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

28 marca opublikowano obwieszczenie ministra edukacji narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Więcej
ikonka post 23 08

IBE partnerem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej “Talenty”

Już 6 kwietnia w Lublinie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pod tytułem “Zafascynowani talentami. Skuteczne wspieranie rozwoju dzieci zdolnych”. Jednym z partnerów wydarzenia jest Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
ico

Debata publiczna o ZSK rozpoczęta!

W środę 27 marca odbyła się konferencja “ZSK - most łączący edukację i rynek pracy”, która zainaugurowała debatę publiczną na temat wdrażania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W konferencji wzięło udział blisko 200 osób, a niemal 450 osób śledziło debatę podczas transmisji on-line. Więcej
ZSK ico 01

III Śląsko-Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej

Zapraszamy na III Śląsko-Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej, które odbędzie się 2 kwietnia w Sosnowcu. Tegoroczna edycja Forum odbywa się pod honorowym patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych. Więcej
logo1

Path2Integrity: wypełnij ankietę i wspieraj kulturę rzetelności naukowej

Ruszył międzynarodowy projekt Path2Integrity, który stawia sobie za cel podniesienie jakości badań naukowych, wsparcie ich społecznego oddziaływania, a także wzmacnianie kultury rzetelności naukowej. Polskę w projekcie reprezentuje Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
kongres kompetencji cyfrowych ico

II Kongres Kompetencji Cyfrowych już za nami

W dniach 15-16 marca w Tarnowie odbył się II Kongres Kompetencji Cyfrowych. Uczestnicy mogli zapoznać się z wynikami najnowszych badań z obszaru edukacji i kompetencji cyfrowych, a także wziąć udział w otwartej debacie, na którą zaproszeni zostali reprezentanci wszystkich środowisk zainteresowanych wspomaganiem rozwoju kompetencyjnego Polaków. Jednym z partnerów tegorocznej edycji wydarzenia był Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
KdKBiP pracownia testow2

POLECAMY


 

  • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
  • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
  • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
  • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
  • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | Badanie przeprowadzono w ponad 220 szkołach i wzięło w nim udział ponad 6300 uczniów urodzonych w roku 2002. Uczniowie rozwiązywali zadania z interpretacji tekstu czytanego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz umiejętności ekonomicznych. Więcej  
  • EWD logo newEDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA | To zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Aby można je było zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Więcej  
  • grafika ZSU 600 320 v3ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

     
  • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego. Więcej

Ile kosztuje wykształcenie ucznia?

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął cykl konferencji, podczas których prezentowane są pierwsze wyniki badania BECKER. Konferencje odbędą się w dziewięciu powiatach biorących udział w  badaniu.

Eksperci IBE przedstawiają wstępne wnioski z badania BECKER. To pierwsze tak kompleksowe badanie poświęcone prywatnym i publicznym nakładom na edukację i ich uwarunkowaniom. Jego celem było oszacowanie kosztów kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji, ze szczególnym naciskiem położonym na zbadanie wydatków ponoszonych przez rodziców.

Badanie przeprowadzono na terenie czterech miast: Poznania, Siemianowic Śląskich, Świnoujścia, Tarnobrzegu oraz pięciu powiatów ziemskich: pruszkowskiego, głogowskiego, giżyckiego, sępoleńskiego, sokólskiego.
W tych miejscach odbędą się konferencje z udziałem ekspertów IBE. Pierwsza z nich już dziś (15 września) w Pruszkowie.

Harmonogram kolejnych:
Sokółka: 17 września
Giżycko: 19 września
Świnoujście: 22 września
Poznań: 26 września
Głogów: 29 września
Siemianowice Śląskie: 1 października
Tarnobrzeg: 3 października
Sępólno Krajeńskie: 6 października

Co wynika z badania BECKER?
Z rozmów przeprowadzonych ze 114 dyrektorami szkół na temat współpracy z samorządami wynika, że samorządy oczekują od nich pozyskiwania sponsorów, unikania nadwyżek i niezalegania z płatnościami. Jest też oczekiwanie, by dyrektorzy dbali o wizerunek i prestiż placówek.
Tymczasem zdaniem dyrektorów proces przyznawania środków na poszczególne placówki z rezerwy budżetowej nie jest przejrzysty. Twierdzą, że w tym procesie liczą się względy nieformalne, a pieniądze przydzielane są uznaniowo. Wpływa to na niezdrową konkurencję między placówkami, ponieważ szkoły nie mają jednakowych szans na pozyskanie środków z budżetu.

Perspektywa nauczycieli
W opiniach nauczycieli system wynagrodzeń jest zbyt słabo powiązany z nakładem pracy, a także, co ważne, z jej efektami. Krytycznie oceniają system motywacyjny i wynagrodzeń, który nie przekłada się na poczucie docenienia w pracy oraz zaangażowania się w wykonywanie zadań i obowiązków. Pracy nie ułatwia im także rozbudowana biurokracja.
Nauczyciele zaznaczają też, że tak samo ważne jak wynagrodzenie za pracę jest dla nich docenienie ich wysiłków przez dyrektora, a przede wszystkim przez uczniów i ich rodziców.

Perspektywa rodziny
Jak wynika z przeprowdzonych wywiadów rodzinnych, decyzje związane z edukacją podejmuje się wspólnie i niemal na każdym etapie (z wyjątkiem szkoły podstawowej) liczy się opinia dziecka. Jest ona równie ważna, jak zdanie dorosłych.

Wydatki edukacyjne to duże obciążenie dla rodzinnych budżetów. Rodzice są w stanie pokryć najważniejsze wydatki związane z edukacją – zakup wyprawki, opłaty za ubezpieczenia szkolne, bilety w przypadku konieczności dojazdów (z wyjątkiem niektórych rodzin o niższych dochodach, często wielodzietnych, zwłaszcza z obszarów wiejskich).
Natomiast w przypadku płatnych zajęć dodatkowych czy wsyłania dziecka na kolonie decyzje podejmowane są bardzo starannie, nawet w rodzinach lepiej sytuowanych.

Jeśli chodzi o deklarowane aspiracje edukacyjne badanych, to okazały się one dość wysokie. Wybór ścieżki edukacyjnej dla dziecka różnił się głównie w zależności od wykształcenia rodziców i sytuacji materialnej rodziny.
Pożądane jest wykształcenie wyższe, średnie jest często traktowane jako niezbędne minimum, by zwiększyć szansę na podjęcie pracy. Przy czym rodzice z niższym wykształceniem preferowali szkolnictwo zawodowe, które sprzyja osiągnięciu niezależności finansowej i szybkiemu usamodzielnienieniu się.

Na etapie edukacji ponadgimnazjalnej ujawnia się duże zróżnicowanie kosztów między szkołą
zawodową a ogólną, a szczególnie średnią zawodową (np. szkoły mundurowe, architektoniczne). Dla mieszkających na peryferiach miast, na wsiach, dodatkowym problemem staje się dojazd do miejsca praktyk. Zdarza się nawet, że decyduje to o podjęciu edukacji w konkretnej placówce.

Wnioski z badania BECKER zostaną opublikowane w mini raportach dotyczących poszczególnych miast i powiatów.
12 grudnia 2014 r. w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca całe badanie BECKER.

Pobierz informację (PDF)

Więcej o badaniu BECKER

MEN
MRR
MNiSW
 
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018