bip 900facebookyoutube
aktualnosci

Entuzjaści Edukacji

Cedefop publikuje nasze badania

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) opublikowało polski raport w ramach programu VET in Europe. To dokument dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego, który wspólnie przygotują kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia i Norwegia. Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ JĘZYKOWYCH U DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Program, który będzie realizowany od kwietnia 2017 roku w pięciu dużych aglomeracjach miejskich, adresowany jest do dzieci przedszkolnych obarczonych ryzykiem zaburzeń językowych. Stanowi on kontynuację badań  przesiewowych mierzących poziom rozwoju mowy dzieci dwuletnich (projekt Badania przesiewowe dotyczące rozwoju mowy dzieci w wieku od 2 do 3 lat),  które Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził w roku 2015 przy użyciu kwestionariuszy rodzicielskich.  Krótkie kwestionariusze KIRMIK wysłano do rodziców wszystkich dwulatków zamieszkałych w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Lublinie i Katowicach, łącznie do 44 tys. osób. Więcej
co lab

Praca zespołowa w szkole – pracodawcy tego oczekują

Nauka w grupach oznacza lepsze wyniki w szkole. To też lepsza jakość wykonania zadania oraz rozwój społeczno-emocjonalny.  Wiedzą o tym uczestnicy projektu CO-LAB, których gościliśmy w IBE 6 marca 2017 roku na seminarium. Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

Podsumowanie polsko-macedońskiego projektu

24 lutego 2017 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt Twinning Light „Wsparcie modernizacji systemu edukacji policealnej”. Projekt został zrealizowany w ramach współpracy między macedońskim Ministerstwem Edukacji i Nauki, Instytutem Badan Edukacyjnych oraz międzynarodowymi ekspertami.
Uczestników konferencji powitali Mauro di Veroli, przedstawiciel delegacji Unii Europejskiej, Pishtar Lutfiu, Minister Edukacji i Nauki oraz Jacek Multanowski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, który podkreślił znaczenie realizowanego projektu w pogłębianiu współpracy polsko-macedońskiej.  więcej

icon pt

Szkolenie TRJ w Gdańsku 

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ibe

Matematyka - lubię to!
10-13 lutego 2017 r. we Wrocławiu odbędzie się XXVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pt.:"Matematyka - Lubię to!" Patronat merytoryczny objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Podczas konferencji Marcin Karpiński oraz Małgorzata Zambrowska z IBE opowiedzą o umiejętnościach matematycznych polskich uczniów na I, II i III etapie edukacyjnym.
Wydarzenie poświęcone jest nowoczesnym metodom nauczania matematyki wykorzystujące najnowsze narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, wspomaganiu ucznia o specyficzne potrzeby edukacyjne oraz współczesne trendy w pedagogice nauczania.
Adresatami wydarzenia są nauczyciele akademiccy, nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z całego kraju.


Projekt standardów diagnozy psychologicznej na ostatniej prostej

ibe

Wsparcie dla kandydatów na IC
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza podmioty przygotowujące się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji do zgłaszania prośby o wsparcie. Oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wyrażających chęć i zgłaszających gotowość do prowadzenia walidacji efektów uczenia się określonych dla wskazanej kwalifikacji rynkowej, a następnie wystawiania certyfikatów świadczących o ich osiągnięciu, w sposób zgodny z wymaganiami ZSK.
Podmioty zainteresowane wsparciem powinny wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową wraz z informacjami istotnymi dla projektowania procesu walidacji, określonymi w ustawie o ZSK – w szczególności opisem efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację. Wybrana kwalifikacja powinna należeć do jednego ze wskazanych obszarów:
§  kwalifikacje związane z branżą IT
§  kwalifikacje związane z handlem, sprzedażą i obsługą klienta
§  kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie
§  kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
§  kwalifikacje związane ze sportem
§  kwalifikacje związane z turystyką
Treść ogłoszenia wraz ze szczegółami dotyczącymi obecnie prowadzonego naboru znajduje się na portalu ZSK: kwalifikacje.gov.pl/ogłoszenia. Oferty można składać do 18 lutego 2017 r.

smartschool logo

Ogólnopolski Zjazd Szkół Dwujęzycznych
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności Bilinguis i Dwujęzyczne Przedszkola i Szkoły Smart School zapraszają na III Ogólnopolskie Seminarium Szkół Dwujęzycznych „Dwujęzyczność w Polsce. Kierunek – Wspólny Model. Patronat merytoryczny objął Instytut Badań Edukacyjnych.
Seminarium ma na celu popularyzację idei nauczania dwujęzycznego w Polsce. Poprzez zebranie grona dyrektorów i nauczycieli szkół dwujęzycznych oraz pracowników wydziałów edukacji z terenu całej Polski oraz zaproszenie do prelekcji pracowników naukowych ściśle związanych z zagadnieniem dwujęzyczności organizatorzy pragną zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania systemu polskiej edukacji do potrzeb i oczekiwań uczniów egzystujących w ciągle zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.
Seminarium odbędzie się w dniach 09-10 lutego 2017 r. w Zakręcie k. Warszawy. więcej

Logo Ewaster High Res e1432809127120

Szkolenie „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów"
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na bezpłatne, pilotażowe szkolenie w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szkolenie obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, w tym prowadzone w postaci innowacyjnej „Otwartej szkoły zarządzania”. Przewidziane są także zajęcia w przedsiębiorstwach z branży. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu EwasteR. więcej

seminarium16 m

seminarium informacyjne
dla sektora sportu

16 stycznia 2017 r. Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie z Instytutem Sportu organizuje seminarium informacyjne dedykowane dla sektora sportu, w tym  podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji rynkowych do ZSK. W seminarium udział zadeklarowało 19 związków sportowych.
Seminarium jest organizowane w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

ConstructyVET

Logo ConstructyVet RVB

Opis projektu

ConstructyVET to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt badawczy, realizowany w ramach programu Erasmus+. Projekt polega na rozwijaniu kwalifikacji i ścieżek kształcenia kierowników budów oraz brygadzistów budowlanych w Europie. Partnerzy stawiają sobie za cel zmniejszenie rozbieżności między oczekiwaniami przedsiębiorstw a kwalifikacjami, jakie mają potencjalni pracownicy bezpośrednio po zakończeniu kształcenia.

W oparciu o pragmatyczną analizę zapotrzebowania na konkretne kompetencje, przede wszystkim transwersalne, kierowników zespołów i kierowników budów opracowane zostaną programy dla lepszego dopasowania ścieżek kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw i branży oraz wypracowania ponaddnarodowego modelu sprawdzania i uznawania nabytych kompetencji i zwiększenia ich przejrzystości.

Najważniejsze fakty na temat projektu ConstructyVET:

 • Projekt dotyczy dwóch funkcji w budownictwie: kierownika budowy (worksite supervisor) oraz brygadzisty (team leader).
 • Projekt koncentruje się na umiejętnościach niespecyficznych/przenośnych (transversal skills) związanych z tymi funkcjami – ich identyfikacji, kształceniu w ramach programów przygotowujących (mniej lub bardziej bezpośrednio) do ich realizacji oraz metodach ich sprawdzania.
 • Projekt rozpoczął się w ostatnim kwartale 2015 roku i będzie realizowany do połowy 2018 roku.
 • W projekcie wyodrębniono 4 fazy:
  • o Identyfikacja luk kompetencyjnych
  • o Rozwijanie treści i efektów uczenia się
  • o Dobór metod pedagogicznych
  • o Opracowanie modelu walidacji efektów uczenia się
 • Rezultatem projektu będą nowe lub dostosowane programy kształcenia (+zestaw metod dydaktycznych i sprawdzania) dotyczące dwóch wskazanych funkcji.
 • Projekt jest realizowany w okresie od 1.09.2015 r. do 31.08.2018 r.

Aktualności

17-18 Listopada 2015 roku
Spotkanie rozpoczynające projekt, Paryż, Francja.

Podczas spotkania partnerzy omówili cele projektu oraz harmonogram jego realizacji. Przeanalizowano również związki z dotychczasowymi działaniami w ramach wcześniejszej współpracy między partnerami.

ConstructyVET meeting Paris

Załączniki: agenda spotkania [pdf]

24-25 Lutego 2016 roku
Spotkanie robocze, Madryt, Hiszpania.

Podczas spotkania w siedzibie Fundaciòn Laboral de la Construcciòn (FLC) omówiono postępy prowadzonych prac nad analizą zapotrzebowania na kompetencje kadry średniego szczebla w sektorze budownictwa. Omówiono powstałe w trakcie analizy trudności metodologiczne oraz uzgodniono sposób zapisu wyników na potrzeby dalszej pracy. Praca na spotkaniu miała charakter otwartej dyskusji oraz warsztatów.

ConstructyVET meeting Madrid

Madrit Photo2

Załączniki: agenda spotkania [pdf]

26-27 Października 2016 roku
Spotkanie robocze, Liège, Belgia.

Podczas spotkania podsumowano wyniki analizy zapotrzebowania na kompetencje w krajach partnerów projektu, omówiono dalszy plan działania oraz sprawy organizacyjne. Ważną częścią spotkania była część warsztatowa dotycząca sposobu opisywania efektów uczenia się.

Załącznik: agenda spotkania [pdf].

Partnerzy projektu (EN)

CCCA-BTP, France (Lider projektu)

The CCCA-BTP is a French professional organization in charge of coordinating the apprenticeship in the construction industry. It leads a network of 118 training centers offering alternance training in companies and in training centers (called CFA-BTP). The CCCA-BTP is in charge of implementing the professional policy specified by main employers and employee’s representative federations of the construction industry at national level. The French government is also represented within the Board Committee.

The CCCA-BTP network has trained 2 000 000 apprentices since it was created 70 years ago. 50.000 apprentices (young people having a specific work contract and registered in a training centre)are hired by 40.000 companies where they generally stay three weeks a month, the fourth week being spent in the training centre.

More than 100 diplomas, delivered by the Ministry of Education, are proposed by the training centres affiliated to the CCCA-BTP network in 27 professional fields, including professions of the building industry and professions of the public works industry.

Contact:
Marek Lawinski
Paola Bolognini
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +33 (0)1 40 64 26 00
www.ccca-btp.fr
www.apprentissage-btp.com
19 Rue du Père Corentin
75680 PARIS CEDEX 14 – FRANCE

Bildungszentren des Baugewerbes (BZB), Germany

The BZB are multifunctional facilities for the 32 building trade guilds in the administrative district of Dusseldorf. Members are 1,500 construction firms. Tasks are the initial vocational training for apprentices in the 15 occupations of construction as well as continuing training for higher professionals. Co-operation with German Labour Agency in the field of demand driven retraining of people. BZB run 3 branches and participate in numerous projects. These projects are of regional, national, European and international scope. On the European level BZB realize numerous exchange programmes for apprentices, trainers and VET-experts, mostly with partners in the European network RE.FORM.E. BZB are certified by DIN ISO EN 9001 and run a Technology Transfer Office. BZB execute various IT- and pilot-projects with innovative and trend-setting impact. BZB provide a lot of experience because BZB are actively involved in the EU projects for over 20 years.

Contact :
• Thomas MURAUER
• Frank BERTELMANN-ANGENENDT
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +49 2151 515 510
Boekendonk 15-17
47809 Krefeld – GERMANY

CENFIC Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul), Portugal

Created on the 21st of December 1981 through a protocol established among IEFP, IP and three Builders’ Associations, AECOPS, AICE and ANEOP (has been integrated in AECOPS in 2011), is now one of the protagonists of the Construction Industry’s development in Portugal. In the Industry scope, CENFIC has the know-how, the technical and human resources required to study and implement the best solutions for the definition of an efficient policy framework for the Qualification and Training for the Industry Human Resources.
CENFIC’s head mission is to prepare qualified professionals to fulfill tasks which are part of the Building Construction and Public Works Sector, through the development of Vocational Training Courses.

CENFIC is certified since 1998 by APCER, according to Standard ISO 9001:2008, and is provided with large facilities and all the equipment deemed necessary to allow its Technical and Educational Team effectively meet the Industry demands.

Since its early days CENFIC has developed an intense activity in the area of international Projects, aiming at sharing experiences and their constant technical and methodological update. Therefore, the partnerships with similar bodies either from the European Union or Portuguese Official Language Countries, gain special relevance.

Contact :
• Fernando Carvalho Mourato
• Renato Mender Florentino
• Francisco Cardoso Sanches
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +351 21 940 63 00
www.cenfic.pt
Av. Severiano Falcão
2689-516 Prior Velho – Portugal

Fundación Laboral de la Construcción (FLC), Spain

The Labour Foundation for Construction is a non for profit entity founded at the end of 1992 within the framework the General Agreement of the Construction Sector, when its creation and organization were established at a state level with the aim to professionalize and dignify the different trades of the construction sector.

It is comprised of the most representative organizations of the construction sector in Spain, such as the Confederación Nacional de la Construcción (CNC, employers association), Metal, Construcciones y afines. Federación de industria from Union General de Trabajadores (MCA-UGT, Trade Union) and Construcción y servicios from Comisiones Obreras. (CC.OO., Trade Union).

Hence, it is an entity specializing in construction activities and its main aim is to empower and specialized workers, as well as to contribute to their labour integration and professional development.

Contact :
• Javier González López
• Luis Manuel Barrios Espadas
International project manager
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +34 913 984 500
www.fundacionlaboral.org
Calle Rivas, 25
28052 MADRID -SPAIN

FLC Asturias (Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias), Spain

FLC, created in 1988 by means of a Foundation Agreement subscribed by the Employers’ Organisations and the Trade Unions in Asturias, is an equally-based, non-profit organization and its scope of activity includes the companies and employees of the construction sector in Asturias. Our main aim is the provision of services for this sector such as vocational training schools, a job placement agency which recruits employees to match the construction companies’ job requirements and social protection services such as scholarship schemes, disability grants, loyalty awards, seniority bonuses, etc. FLC through its two vocational training schools has a broad experience in the designing and undertaking of VET training in construction, aimed at unemployed people, employers and employees of the construction sector. FLC has participated in innovative projects on a regional, national and European level and has organised transnational mobilities for more than 200 trainees, trainers, VET experts and professionals of the construction sector.

Contact :
• Luis Javier Alonso Méndez
• Marta Suarez
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +34 985 98 28 00
www.flc.es
39 L’Alto’l Caleyu, 2
33170 Ribera de Arriba
ASTURIAS – SPAIN

FORMEDIL (National Organisation for training in building construction), Italy

In Italy, the VET in the Construction Industry is led through a national training system regulated by the National Collective Employment Agreement and Formedil national vocational training institute for the building sector, is run at a national level by an ensemble of sectorial social parties, entrepreneurial organizations of industry, cooperatives and artisans as well as three national trade unions, Fillea CGIL, Filca CISL and Feneal UIL.

It is a bilateral institute and its Board of Directors is represented equally by both social parties. Formedil coordinates 103 training schools, half of which are unified safety and training institutes located in all of Italy’s 20 region. In the last year, 2014 , n°144.527 trainees attended training courses in the training schools of Formedil system, 12,075 classes with around 325.506 hours of activity for workers and technicians , young people and adult

Contact :
Rossella Martino
Giovanni Carapella
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. + 39 06 85261700
www.formedil.it
Via Giuseppe Antonio Guattani 24
00161 Roma – Italy

Educational Research Institute, Poland

The Educational Research Institute (IBE) is an institution conducting interdisciplinary research on the functioning and effectiveness of the education and qualifications system in Poland. The Institute participates in national and international research projects (e.g. TALIS, PISA, PIAAC, Horizon 2020, Erasmus+), prepares reports, expert opinions and acts in an advisory capacity.

The Institute employs over 200 education researchers most of whom are eminent specialists in their fields with considerable professional expertise in not only research work but also teaching, public administration, market/public opinion research and NGOs. As a part of its statutory responsibilities the Institute publishes every year a number of books and studies in the field of education. Since 1982, the Institute publishes a quarterly “Education. Studies, Research, Innovations”.

The IBE cooperates with HE, VET and LLL institutions, both in Poland and abroad, and with numerous other institutions for the purpose of information and experience exchange. Through its extensive research projects and the support of experts, the IBE prepares studies and reports for distribution among institutions responsible for socio-economic and education systems. The IBE is a member of the College Board, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, and EUROCLIO.

Contact :
Wojciech Stęchły
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telephone : +48 22 241 71 00
www.ibe.edu.pl
Górczewska 8, WARSAW – Poland

Centre IFAPME Liège-Huy-Waremme

Established 55 years ago as a non-profit organization, Centre IFAPME Liege-Huy-Waremme is the largest training center in the Walloon Region with nearly 15,000 students and 1,000 graduates each year.

Its activities are conducted by more than 1,000 instructors and almost 70 permanent employees. Classes and workshops are located in 9 buildings spread over the districts of Liège and Huy-Waremme.

Centre IFAPME Liege-Huy-Waremme is certified for its Continuing Education Department since February 2009 (QFOR ProcessScan) and labeled since June 2014 for its entrepreneurship training (ISO 9001).

Contact :
• Jacques Wilkin
• Laeticia Beckers
• Emilie NAHON
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +32 422 98 441
www.centrelhw.ifapme.be
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège – BELGIUM

Warrington Collegiate, Grande-Bretagne, United Kingdom

Warrington Collegiate is a further educational institute within the Cheshire area of the North West region of the UK. Warrington Collegiate is the largest learning provider in Warrington, offering a wide variety of vocational qualifications to a wide range of learners. Warrington stands on the banks of the Mersey between Manchester and Liverpool and has a population of 198,900. Within Warrington, 18 Super Output Areas (SOAs) are ranked within the most deprived quintile nationally for multiple deprivation. Eleven Warrington SOAs fall within the most deprived 10% nationally. Fairfield and Howley Ward falls into the most deprived quintile for all domains – income deprivation, employment deprivation, health deprivation and disability, education, skills and training deprivation, barriers to housing services, crime and living environment.

Warrington Collegiate has an extensive construction department with in expertise green technologies and sustainable building technologies together with blended learning, web-based learning and eLeaning materials. We have excellent relationships with companies in this sector and the Sector Skills Council for the construction industry.

The Construction Curriculum area of Warrington Collegiate has previously participated in many programmes under the LLP and more recently Erasmus+.

Contact :
• Olwen Dolan
• Lee Moorhouse
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telephone +44 (0)1925 494494
http://www.warrington.ac.uk
WINWICK ROAD, WARRINGTON – UK

MEN
MRR
MNiSW
 
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
KIW
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2012