bip 900
aktualnosci

Instytut Badań Edukacyjnych

Podsumowanie polsko-macedońskiego projektu

24 lutego 2017 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt Twinning Light „Wsparcie modernizacji systemu edukacji policealnej”. Projekt został zrealizowany w ramach współpracy między macedońskim Ministerstwem Edukacji i Nauki, Instytutem Badan Edukacyjnych oraz międzynarodowymi ekspertami.
Uczestników konferencji powitali Mauro di Veroli, przedstawiciel delegacji Unii Europejskiej, Pishtar Lutfiu, Minister Edukacji i Nauki oraz Jacek Multanowski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, który podkreślił znaczenie realizowanego projektu w pogłębianiu współpracy polsko-macedońskiej.  więcej

icon pt

Szkolenie TRJ w Gdańsku 

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 18 marca 2017 r. organizuje w Gdańsku kolejną edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ibe

Matematyka - lubię to!
10-13 lutego 2017 r. we Wrocławiu odbędzie się XXVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pt.:"Matematyka - Lubię to!" Patronat merytoryczny objęli Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Podczas konferencji Marcin Karpiński oraz Małgorzata Zambrowska z IBE opowiedzą o umiejętnościach matematycznych polskich uczniów na I, II i III etapie edukacyjnym.
Wydarzenie poświęcone jest nowoczesnym metodom nauczania matematyki wykorzystujące najnowsze narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, wspomaganiu ucznia o specyficzne potrzeby edukacyjne oraz współczesne trendy w pedagogice nauczania.
Adresatami wydarzenia są nauczyciele akademiccy, nauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z całego kraju.


Projekt standardów diagnozy psychologicznej na ostatniej prostej

ibe

Wsparcie dla kandydatów na IC
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza podmioty przygotowujące się do pełnienia funkcji instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji do zgłaszania prośby o wsparcie. Oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wyrażających chęć i zgłaszających gotowość do prowadzenia walidacji efektów uczenia się określonych dla wskazanej kwalifikacji rynkowej, a następnie wystawiania certyfikatów świadczących o ich osiągnięciu, w sposób zgodny z wymaganiami ZSK.
Podmioty zainteresowane wsparciem powinny wskazać wybraną przez siebie kwalifikację rynkową wraz z informacjami istotnymi dla projektowania procesu walidacji, określonymi w ustawie o ZSK – w szczególności opisem efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji oraz wymaganiami dotyczącymi walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację. Wybrana kwalifikacja powinna należeć do jednego ze wskazanych obszarów:
§  kwalifikacje związane z branżą IT
§  kwalifikacje związane z handlem, sprzedażą i obsługą klienta
§  kwalifikacje związane ze wspieraniem uczenia się przez całe życie
§  kwalifikacje związane z usługami opiekuńczymi
§  kwalifikacje związane ze sportem
§  kwalifikacje związane z turystyką
Treść ogłoszenia wraz ze szczegółami dotyczącymi obecnie prowadzonego naboru znajduje się na portalu ZSK: kwalifikacje.gov.pl/ogłoszenia. Oferty można składać do 18 lutego 2017 r.

smartschool logo

Ogólnopolski Zjazd Szkół Dwujęzycznych
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności Bilinguis i Dwujęzyczne Przedszkola i Szkoły Smart School zapraszają na III Ogólnopolskie Seminarium Szkół Dwujęzycznych „Dwujęzyczność w Polsce. Kierunek – Wspólny Model. Patronat merytoryczny objął Instytut Badań Edukacyjnych.
Seminarium ma na celu popularyzację idei nauczania dwujęzycznego w Polsce. Poprzez zebranie grona dyrektorów i nauczycieli szkół dwujęzycznych oraz pracowników wydziałów edukacji z terenu całej Polski oraz zaproszenie do prelekcji pracowników naukowych ściśle związanych z zagadnieniem dwujęzyczności organizatorzy pragną zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania systemu polskiej edukacji do potrzeb i oczekiwań uczniów egzystujących w ciągle zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.
Seminarium odbędzie się w dniach 09-10 lutego 2017 r. w Zakręcie k. Warszawy. więcej

Logo Ewaster High Res e1432809127120

Szkolenie „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów"
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na bezpłatne, pilotażowe szkolenie w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szkolenie obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, w tym prowadzone w postaci innowacyjnej „Otwartej szkoły zarządzania”. Przewidziane są także zajęcia w przedsiębiorstwach z branży. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu EwasteR. więcej

seminarium16 m

seminarium informacyjne
dla sektora sportu

16 stycznia 2017 r. Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie z Instytutem Sportu organizuje seminarium informacyjne dedykowane dla sektora sportu, w tym  podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji rynkowych do ZSK. W seminarium udział zadeklarowało 19 związków sportowych.
Seminarium jest organizowane w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

smartup logo final XS

Program naukowo- edukacyjny
ADAMED SmartUP

ADAMED SmartUP to program stypendialny, ale również platforma edukacyjna, która przedstawia naukę w ciekawy i zrozumiały sposób. Znajdują się na niej m.in. filmy edukacyjne, gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji szkolnych, a także porady dotyczące studiów i kursów naukowych w kraju i zagranicą. Patronat merytoryczny objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Badań Edukacyjnych.
Do 15 stycznia br.  otwarta jest rejestracja do trzeciej edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP. W pierwszym etapie rekrutacji młodzi geniusze zmierzą się z interaktywną grą naukową. Kolejne kroki to wysyłka dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjne, które wyłonią uczestników innowacyjnego obozu naukowego. Rekrutacja wymaga wiedzy, umiejętności analitycznego myślenia, szybkiego łączenia faktów oraz dociekliwości, a na wytrwałych na mecie czekają m.in. udział w innowacyjnym obozie naukowym, indywidualne konsultacje edukacyjne i stypendia naukowe.
www.adamedsmartup.pl

ludzie

Wizyta z Macedonii
W związku z realizacją projektu Twinning Light „Wsparcie modernizacji systemu edukacji policealnej” w Macedonii,  w dniach 5-9 grudnia 2016 r. Instytut Badań Edukacyjnych gościł delegację przedstawicieli  macedońskiej administracji publicznej. więcej

OECD male

Wyniki badania PISA 2015
10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 3 w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce. Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretacji, umiejętności matematycznych. Jednak ich wyniki są niższe niż podczas poprzedniej edycji badania w 2012 r. Po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach, nie „na papierze”.
Raport PISA 2015
Prezentacja wyników PISA 2015
Materiał prasowy

 Więcej o projekcie.

EXCEPT

EXCEPT logo orangefacebooktwitter

Opis projektu

EXCEPT to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt badawczy, realizowany w ramach programu HORIZON2020. Projekt ma na celu dostarczenie informacji na temat szeroko rozumianego wpływu niestabilności i niepewności zatrudnienia, oraz bezrobocia osób młodych na zakres ich wykluczenia społecznego. Badanie ma charakter porównawczy i obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, jak również Ukrainę. Jako główne wskaźniki wykluczenia społecznego przyjęto zarówno kryteria ekonomiczne - w tym ubóstwo i niski status materialny jak i aspekty pozaekonomiczne tj: stan zdrowia i subiektywne samopoczucie osób młodych. Ważnym, analizowanym przez nas aspektem jest również autonomia osób młodych i ich uniezależnienie od domu rodzinnego.

Główne cele projektu to:

 1. kompleksowa analiza wieloaspektowego wymiaru wykluczenia społecznego młodzieży,
 2. badanie dynamicznego procesu wykluczenia społecznego w kontekście perspektyw dalszego życia,
 3. pozyskanie informacji z punktu widzenia osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym: samopostrzeganie i strategie radzenia sobie w życiu,
 4. ewaluacja polityk w obszarze wykluczenia społecznego młodzieży,
 5. wskazanie dobrych praktyk i nowych rozwiązań w tym obszarze.

W projekcie wykorzystane są zarówno metody analizy jakościowej jak i analiza danych ilościowych

 • Dzięki zastosowaniu wywiadów indywidualnych prowadzonych z młodzieżą w dziewięciu wybranych krajach europejskich, w tym na Ukrainie, przedstawimy jak młodzież o niestabilnym zatrudnieniu bądź pozbawiona pracy, postrzega swoje położenie względem innych rówieśników, jak sobie radzi i jak postrzega swoje perspektywy na przyszłość.
 • Wykorzystanie metod analiz danych jednostkowych dla UE-28 pozwoli nam na określenie wzajemnych relacji przyczynowo-skutkowych i prześledzenie dynamicznych procesów wykluczenia społecznego młodzieży w różnych kontekstach krajowych.
 • Wywiady eksperckie posłużą nam jako narzędzie do oceny efektywności polityk krajowych i unijnych, oraz do stworzenia bazy najlepszych praktyk i dostarczenia propozycji reform i procedur, które mogą pomóc w poprawie sytuacji młodych ludzi, borykających się z niepewnością na rynku pracy.

Celem projektu jest również dotarcie do jak największego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz wykluczeniem społecznym. W związku z tym, upowszechnianie wyników jest planowane przy uwzględnieniu zaangażowania różnych grup interesariuszy na wszystkich etapach projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.05.2015 r. do 30.04.2018 r.


Aktualności

22 lutego 2017

Seminarium projektu EXPECT
22 lutego 2017 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych odbędzie się seminarium poświęcone politykom rynku pracy kierowanym do młodzieży. Spotkanie w Warszawie jest jednym z serii wydarzeń organizowanych w kilku krajach europejskich, które biorą udział w międzynarodowym projekcie badawczym EXCEPT.
Celem spotkań jest dyskusja na temat trafności i efektywności programów wsparcia młodzieży wkraczającej na rynek pracy. Uczestnicy spotkania omówią również specyfikę problemów rynku pracy dotykających polską młodzież i zastanowią się nad źródłami niedopasowań między strukturą kształcenia a potrzebami pracodawców. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele polskiej administracji publicznej, analitycy polityk publicznych, ewaluatorzy oraz akademicy zainteresowani problematyką rynku pracy i badań nad edukacją.
Spotkanie będzie również stanowić okazję do przybliżenia założeń trwającego obecnie projektu EXCEPT (www.except-project.eu), który potrwa do kwietnia 2018 roku. Projekt realizowany jest równolegle w Bułgarii, Estonii, Grecji, Niemczech, Polsce,  na Ukrainie, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.
Realizowane w ramach projektu badania mają pomóc w zrozumieniu zależności między niestabilnością zatrudnienia oraz bezrobociem osób młodych a ryzykiem ich wykluczenia społecznego. Badanie ma charakter porównawczy, jest realizowane przez zespół badaczy, którzy specjalizuje się w różnych dyscyplinach nauk społecznych.
Jako główne wskaźniki wykluczenia społecznego przyjęto zarówno kryteria ekonomiczne – w tym ubóstwo i niski status materialny, jak i aspekty pozaekonomiczne tj.: stan zdrowia i subiektywne samopoczucie osób młodych. Jako czynniki wpływające na sytuację młodych ludzi brane są również pod uwagę: autonomia  osób młodych i ich uniezależnienie od domu rodzinnego, ale też doświadczenia z udziału w programach aktywnej polityki rynku pracy.

1 grudnia 2016

Dostępny jest już nowy raport z badania EXCEPT przygotowany przez polski zespół badawczy. Raport pt : "Krótkookresowe ekonomiczne efekty niepewnej sytuacji na rynku pracy w krajach UE" ("The short-term economic consequences of insecure labour market positions in EU-28")  porównuje sytuację ekonomiczną osób młodych z 28 krajów Unii Europejskiej. 

Z raportu dowiadujemy się między innymi, że osoby młode do 30 roku życia są znacznie częściej zagrożone ubóstwem niż osoby w wieku produkcyjnym 30-59 letni. Wskaźnik ubóstwa jest jednak bardzo zróżnicowany pomiędzy krajami: najwyższy wskaźnik wśród osób młodych obserwujemy w Grecji, Rumuni i Dani, a najniższy w Holandii. Ważnym czynnikiem powiązanym z ryzykiem ubóstwa jest poziom edukacji, młode osoby z najniższym poziomem wykształcenia są nawet pięciokrotnie częściej narażone na życie w niedostatku niż ich rówieśnicy z wykształceniem, co najmniej średnim (przypadek Bułgarii i Słowacji).

Wyniki badania również wskazują, że we wszystkich krajach Unii, młodzi bezrobotni nie tylko są zagrożeni w większym stopniu ubóstwem, ale również częściej żyją w gospodarstwach domowych, które na co dzień borykają się z problemami finansowymi. O ile po kryzysie sytuacja materialna osób młodych w większości krajów Unii pogorszyła się,  to w porównaniu do 2006 w Polsce zmalał odsetek osób młodych zagrożonych ubóstwem oraz deprywacją materialną, co również znalazło odbicie w bardziej optymistycznej ocenie własnej sytuacji finansowej dokonanej przez młode osoby w roku 2014.

Pełna wersja raportu dostępna w języku angielskim [pobierz]

21-23 września 2016 r. w Sofii odbyło się spotkanie partnerów projektu EXCEPT

w którym  uczestniczyli  również przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych: Magdalena Rokicka, Małgorzata Kłobuszewska i Jędrzej Stasiowski. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Danitsy Sachevy, następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji młodzieżowych, związków zawodowych i przedstawiciel Bułgarskiej Izby Handlowej. Możliwość uczestniczenia w tak wielostronnej dyskusji stanowiła dobre wprowadzenie do specyfiki bułgarskiego rynku pracy i problemów jakich  doświadczają młodzi Bułgarzy, którzy rozpoczynają swoje karierę zawodową.

W związku z trwającymi pracami nad wypracowaniem efektywnych narzędzi polityk publicznych wspierających młodzież doświadczającą trudności na rynku pracy (komponent WP2), partnerzy projektu wymienili się informacjami na temat skuteczności i efektywności rozwiązań funkcjonujących w ich krajach. O polskich uwarunkowaniach i rozwiązaniach w zakresie polityk publicznych ukierunkowanych na wsparcie młodzieży opowiedział Jędrzej Stasiowski.

Kolejne dni spotkania były przewidziane na dyskusje i przedstawienie dotychczasowych rezultatów badań.
Podsumowano 10 miesięcy badań terenowych, które zrealizowano w ramach komponentu badań jakościowych EXCEPT. W 9 krajach uczestniczących w projekcie przeprowadzono łącznie 384 indywidualne wywiady pogłębione z młodymi ludźmi. Badaczom udało się spełnić przyjęte założenia prób badawczych. Wśród przeprowadzonych wywiadów 46%  zrealizowano z młodymi bezrobotnymi, a pozostałe z osobami pracującymi, w większości pozostającymi w niepewnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie trwają prace nad analizą zgromadzonego materiału jakościowego. W trakcie spotkań badacze mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami oraz zaplanować dalsze prace badawcze.

Między innymi, na spotkaniu omówiono ostateczną strukturę krajowych raportów podsumowujących wyniki badań jakościowych. W raportach, poza krótkim wprowadzeniem na temat sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz przeglądem polityk rynku pracy w danym kraju, znajdzie się szczegółowe podsumowanie analiz w zakresie wszystkich wątków badawczych projektu EXCEPT. Analizie poddany zostanie wpływ bezrobocia lub niepewnej sytuacji na rynku pracy na szereg wymiarów życia młodych ludzi – począwszy od ich sytuacji finansowej, poprzez wchodzenie w dorosłość i relacje z rodzicami, kończąc na stanie zdrowia i satysfakcji z życia.

W trakcie sesji poświęconej pracom w ramach modułu WP4 przedstawiono wyniki badań nad wpływem polityk rynku pracy na dobrostan i zdrowie młodych bezrobotnych, jak również wyniki badań wzdłużnych, które analizują te same zjawiska w dłuższej perspektywie czasowej. Z analiz przeprowadzonych przez Magdalenę Rokicką wynika, że wpływ utraty zatrudnienia na dobrostan i zadowolenie z życia zależy od prezentowanych przez badanych postaw i wartości związanych z pracą. Badania z wykorzystaniem danych europejskich wskazują, że urata pracy przez partnera ma negatywne skutki również dla zdrowia drugiego partnera, a efekt jest zróżnicowany w zależności od płci badanych. Zgodnie z wynikami analiz opartych na danych SHARE, doświadczenie bezrobocia w młodości  ma długookresowe negatywne skutki na zdrowie, również, w starszym wieku.

W module WP5, poświęconemu autonomii młodych, prace właśnie się rozpoczęły. Poznaliśmy założenia analiz w nim realizowanych. Nasz zespół przygotowuje artykuł do specjalnego wydania Socio-Economic Review na temat sytuacji młodzieży w Europie, niepewności na rynku pracy oraz autonomii. Tekst będzie dotyczył związku cen na rynku nieruchomości z autonomią mieszkaniowa młodych dorosłych w Polsce.

Nasz zespół przedstawił wyniki prac w module WP6, który za cel stawia sobie analizę ekonomicznych i finansowych efektów wykluczenia z rynku pracy osób młodych. Magdalena Rokicka zaprezentowała najważniejsze wnioski naszych analiz opisowych (raport zostanie ukończony wkrótce). Ryzyko ubóstwa wśród młodych znacznie różni się między krajami UE (największe w Grecji i Rumunii,  najniższe w Holandii). W większości krajów (poza Czechami, Łotwą, Polską i Rumunią) sytuacja pogorszyła się po kryzysie finansowym z 2008 r. Największe ryzyko ubóstwa, ale także deprywacji materialnej dotyczy młodych o niższych poziomach wykształcenia.

Z kolei Małgorzata Kłobuszewska przedstawiła wstępne wyniki modeli wielopoziomowych, w których przeanalizowała wpływ krajowych polityk rynku pracy oraz uwarunkowań instytucjonalnych na sytuację ekonomiczną młodych bezrobotnych, a także młodych zatrudnionych na umowach czasowych. Okazuje się, że w krajach, w których wydatki na aktywne oraz pasywne polityki rynku pracy stanowią większą część PKB, młodzi bezrobotni są bardziej chronieni przed ubóstwem, wykazują większe zadowolenie ze swojej sytuacji finansowej, a także rzadziej są wykluczeni z życia towarzyskiego z powodów finansowych. Natomiast dla sytuacji młodych zatrudnionych na umowach czasowych znaczenie ma obecność związków zawodowych i ogólna sytuacja ekonomiczna kraju.

16.08.2016 – "DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE", zwycięzcy konkursu

Z przyjemnością prezentujemy zwycięzców konkursu fotograficznego „DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE”:
http://www.except-project.eu/participate/
Wśród zwycięzców nie znaleźli się Polacy, ale wszystkim dziękujemy z a udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.

11.08.2016 – "DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE"

Od kwietnia do końca czerwca br. trwał konkurs „DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuje”. Uczestnicy nadesłali wiele prac, z których zostały wybrane najlepsze zdjęcia kwietnia, maja i czerwca z każdego kraju. Biorą one udział w finałowym konkursie na najlepsze zdjęcie. Już wkrótce poznamy finalistów. Na razie możemy obejrzeć najlepsze zdjęcia miesiąca: http://www.except-project.eu/competition-photos/

22.06.2016 – spotkanie, czerwiec 2016

22 czerwca 2016 przedstawiciele instytutów realizujących projekt EXCEPT spotkali się z recenzentami oraz przedstawicielem Komisji w celu zaprezentowania postępów i rezultatów badań zrealizowanych w pierwszych roku trwania projektu. Dotychczasowe wysiłki konsorcjum zostały dobrze ocenione przez zewnętrznych recenzentów, a cenne uwagi i sugestie zostaną wprowadzone w trakcie realizacji zadań przewidzianych na kolejne lata.10.05.2016 – Podsumowanie pierwszych miesięcy badania, kwiecień 2016

Minął pierwszy rok realizacji projektu i dokonujemy pierwszych podsumowań badawczych. Zachęcamy do zajrzenia do krótkiej anglojęzycznej publikacji na temat rezultatów z tego okresu: except-policy-brief.pdf


26.04.2016 - Badania terenowe EXCEPT na półmetku

Projekt EXCEPT to nie tylko analiza twardych danych ilościowych, równolegle realizujemy badania jakościowe.

Przez ostatnich kilka miesięcy zrealizowaliśmy ponad 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z młodymi ludźmi, którzy szukają pracy lub już pracują. Wysłuchujmy ich historii, staramy się zrozumieć ich sposoby patrzenia na pracę, dorosłość, samodzielność.  Pytamy o plany na przyszłość oraz pomysły na sprawniejsze działania instytucji, które próbują w Polsce pomagać młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Wywiady realizowaliśmy już w Warszawie, Łodzi, Radziejowie, Nakle nad Notecią, ale to nie koniec – w kolejnych miesiącach odwiedzimy wiele innych zakątków Polski.

W tym samym czasie, wywiady wedle tego samego scenariusza realizują badacze z Ukrainy, Włoch, Bułgarii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i  Estonii.  Liczymy, że zgromadzony materiał pozwoli na wnikliwą analizę problemów poruszanych w projekcie EXCEPT – dostarczy nowych hipotez i pozwoli lepiej zrozumieć wyniki analiz ilościowych.

Dotychczas spotkaliśmy wiele życzliwych nam osób i instytucji, bez których realizacja badania byłaby o wiele trudniejsza. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, łódzkiego Domu Samotnej Matki.  Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.  8.04.2016 - Konkurs fotograficzny EXCEPT

Pomóżcie nam zrozumieć, jak to jest stawać się dorosłym w XXI wieku! Weźcie udział w konkursie fotograficznym, wysyłając prace, w których znajdą odbicie Wasze refleksje, obawy i doświadczenia i zbierajcie nagrody. Więcej

 

 

  24-26.02.2016

W lutym odbyło się kolejne spotkanie projektowe. W ciągu dwóch dni pobytu w Bambergu prezentowaliśmy dotychczasowe wyniki badań, dyskutowaliśmy założenia kolejnych części badania oraz dzieliliśmy się uwagami  co do obecnie realizowanych analiz. W czasie spotkania mieliśmy również okazję zapoznać się z badaniami zewnętrznymi prowadzonymi w projekcie CUPESSE, oceną działań przygotowawczych w dziedzinie gwarancji dla młodzieży, jak i wynikami prac badaczy z instytutu IAB.


18.02.2016

O wynikach naszych wstępnych badań ilościowych napisali:


11.12.2015

Polski zespół zakończył pracę nad pierwszym raportem w projekcie EXCEPT. Publikacja w języku angielskim, zatytułowana „Composition and cumulative disadvantage of youth across Europe” przedstawia ilościową charakterystykę problemu wykluczenia młodych absolwentów na rynku pracy we wszystkich krajach unijnych i na Ukrainie. Materiał ten stanowi bazę do dalszych prac analitycznych, a powstał z wykorzystaniem zharmonizowanych danych europejskich tj. EU-LFS, EU-SILC, oraz ESS. W raporcie znajdziemy porównawczą analizę sytuacji młodych absolwentów na rynku pracy w trzech okresach: 2007, 2010 i 2013 roku. Główne zagadnienia poruszane w raporcie to: wykluczenie na rynku pracy, oraz niepewność i niestabilność zatrudnienia.

Publikacja dostępna jest na stronie głównej projektu : http://www.except-project.eu/working-papers/

Uczestnicy projektu

Projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w konsorcjum z partnerami międzynarodowymi:

 • Tallinn University – lider konsorcjum (Estonia),
 • Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Niemcy),
 • Universitaet Duisburg Essen (Niemcy),
 • Institute for the Study of Societies and Knowledge (Bułgaria),
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja),
 • Universita degli Studi di Torino (Włochy),
 • UMEA Universitet (Szwecja),
 • University of Kent (Wielka Brytania),
 • International Civil Organisation Kyiv Economics Institute (Ukraina).

Zespół badawczy

 • Magdalena Rokicka – lider zespołu
 • Małgorzata Kłobuszewska – badacz
 • Marta Palczyńska – badacz
 • Jędrzej Stasiowski – badacz
 • Paweł Kubicki – badacz
 • Beata Grzesiak – koordynator

Kontakt

W sprawach dotyczących badania można się kontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie w godz. 9.30-13.30: 22-2417104

EXCEPT poster A3

MEN
MRR
MNiSW
 
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
KIW
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2012