bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

e lerning ico

E-learning jako stała praca? ZSK może w tym pomóc

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stanowi już stały element rzeczywistości na świecie. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 tylko ten proces przyspieszyła. Teraz okazuje się, że e-learning już niedługo może stać się ciekawą alternatywą również w Polsce. Więcej
ZSK kwartalnik ico

Nowe wydanie Kwartalnika ZSK już do pobrania

Kwartalnik ZSK to publikacja na temat „uczenia się przez całe życie” oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przygotowany został wspólnie z ekspertami IBE. Zapraszamy do pobrania numeru 2/2021. Więcej
29067317 1678009588909355 1167059274224893952 n

Wypełnij ankietę CEDEFOP i podziel się doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego i korzystania z mikropoświadczeń

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) zaprasza podmioty zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym do wypełnienia czterech ankiet na temat przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mikropoświadczeń (microcredentials). Więcej
cyfrowa odznaka ico

IBE i ZSK pracują nad cyfrową Odznaką+

Prosty sposób potwierdzania umiejętności, indywidualne ścieżki kariery i atrakcyjne cyfrowe dyplomy, które można przesłać jednym „kliknięciem”. Tak wyglądać będzie niedaleka przyszłość na rynku pracy. To również wspólne marzenie polskich pracowników, działów HR i managerów.  Więcej
path ico

Path2Integrity: Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami warsztaty online poświęcone kwestiom rzetelności badawczej

Zespół Path2Integrity zaprasza wszystkich studentów na kolejny międzynarodowy warsztat poświęcony kwestiom rzetelności badawczej pt.: „Research procedures in experiments”. Spotkanie odbędzie się 22 czerwca br. Więcej
Edukacja 01 2020 okladka ico

Rzetelność naukowa głównym temat nowego numeru kwartalnika EDUKACJA

Jednym z najważniejszych wyzwań dla europejskiej kultury akademickiej jest rozwój zasad uczciwości akademickiej oraz etyki badań. Dlatego najnowsze wydanie kwartalnika EDUKACJA poświęcone jest rzetelności naukowej. Więcej

PIAAC

 belka logo ibe men piaac

 

Opis projektu


znaki strona www flaga godlo

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

 Zakres i cele badania

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC (ang. Programme for International Assessment of Adult Competencies) to największe międzynarodowe badanie osób dorosłych. U jego źródeł leży przekonanie, że umiejętności są kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie i stanowią warunek rozwoju społeczno-ekonomicznego i dobrobytu. Badanie PIAAC obejmuje pomiar trzech podstawowych umiejętności niezbędnych w życiu prywatnym i zawodowym, a przy tym dających podstawę do nabywania nowych kompetencji i wiedzy. Są to następujące umiejętności:

  • rozumienia tekstu,
  • rozumowania matematycznego,
  • rozwiązywania problemów.

Badanie PIAAC dostarcza wiedzy o umiejętnościach i ich wykorzystaniu w pracy i życiu codziennym. Pomaga też lepiej zrozumieć, jak system edukacji, uczenie się w szkole i poza szkołą oraz doświadczenia zawodowe przyczyniają się do rozwijania umiejętności.

Wyniki badania PIAAC są wykorzystywane do lepszego zrozumienia społecznych potrzeb i trafnego ukierunkowania działań służących poprawie umiejętności osób dorosłych. Do wyników badania odwołuje się wiele krajowych i międzynarodowych dokumentów strategicznych. Porównanie rezultatów uzyskanych w wielu zróżnicowanych krajach pomaga ustalić, jakie są mocne i słabe strony edukacji w danym państwie oraz jaką politykę edukacyjną powinno ono prowadzić. Z wyników badania PIAAC korzystają też naukowcy i studenci – według Google Scholar odwołuje się do nich niemal 15 tys. publikacji naukowych.

Badanie PIAAC jest przeprowadzane w Polsce po raz drugi – poprzednia edycja odbyła się 10 lat temu. Daje to możliwość porównania sytuacji w Polsce z innymi krajami, ale też ocenę tego, jak od tego czasu zmieniły się umiejętności Polaków.

W każdym kraju badanie jest prowadzone na losowej próbie ludności w wieku 16-65 lat – co pozwala formułować uprawnione wnioski o wszystkich dorosłych mieszkańcach danego kraju, a jednocześnie zapewnić poufność danych osób uczestniczących w badaniu.

Więcej informacji o badaniu PIAAC znaleźć można na międzynarodowej stronie badania:www.oecd.org/skills/piaac/

Kraje i instytucje realizujące badanie

Badanie PIAAC jest wspólną inicjatywą rządów ponad 30 krajów i jest koordynowane przez OrganizacjęWspółpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poza Polską obecny cykl badania jest prowadzony w następujących krajach: Australia, Austria, Belgia, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Kanada, Niemcy, Japonia, Korea, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjednoczone.

Polską część badania finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. Wywiady przeprowadzają dwie wyłonione w przetargu agencje badawcze, tj.: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o. Dodatkową kontrolę jakości realizacji badania prowadzi Grupa BST Sp. z o.o.

Poprzednie edycje badania

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC stanowi kontynuację następujących badań.

● Badanie IALS w latach 1994-1998 (19 krajów, w tym Polska)

Międzynarodowe badanie umiejętności czytania i pisania (IALS) przeprowadzone w latach 1994-1998 było pierwszym międzynarodowym badaniem porównawczym, w którym zmierzono poziom umiejętności osób dorosłych i analizowano ich uwarunkowania i konsekwencje.

Wyniki badania IALS dostarczyły bogatego zestawu informacji na temat umiejętności czytania i pisania osób dorosłych (w wieku 16-65 lat) w 22 krajach i regionach. Niektóre z wykorzystanych w tym badaniu zadań (tzw. zadania kotwiczące lub trendowe) wykorzystano w kolejnych badaniach, co pozwoliło na analizowanie zmian poziomu umiejętności osób dorosłych w czasie.

Badanie ALL w latach 2003-2008 (11 krajów)

Badanie umiejętności czytania i pisania oraz innych umiejętności osób dorosłych ALL (Adult Literacy and Lifeskills) przeprowadzono w latach 2003-2008. ALL mierzyło umiejętności czytania, pisania i liczenia na reprezentatywnej dla krajów uczestniczących próbie 16-65-latków w dwóch rundach: najpierw w 2003 r., a następnie w latach 2006-2008.

●  Pierwszy cykl badania PIAAC w latach 2011-2017 r. (39 krajów, w tym Polska)

W pierwszym cyklu badania PIAAC dokonano pomiaru trzech kompetencji: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Po raz pierwszy w pomiarze umiejętności zastosowano zadania rozwiązywane przez badanych przy pomocy komputerów. W pierwszej rundzie badania PIAAC w l. 2011-2012 wzięły udział 23 kraje, w drugiej w l. 2014-2015 – kolejnych 9 krajów, a w trzeciej w 2017 r. – 7. W pierwszym cyklu w latach 2010-2017 w badaniu wzięło udział ponad 250 000 osób dorosłych z 38 krajów.

W Polsce w 2014-2015 r. przeprowadzono także badanie postPIAAC – krajową kontynuacją badania, w którym zebrano dodatkowe informacje od osób uczestniczących w pomiarze umiejętności z 2011-2012.

Aktualności

Rozpoczęcie realizacji badania próbnego Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC

11.05.2021

10 maja br. wystartuje w Polsce badanie próbne drugiej edycji Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC. Badanie zasadnicze będzie realizowane od września 2022 r. do kwietnia 2023 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na przełomie 2023 i 2024 r.

Badanie to jest wspólną inicjatywą rządów 30 krajów i jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Polską część badania finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. Wywiady przeprowadzają dwie wyłonione w przetargu agencje badawcze: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o.

Badaniem objęte zostaną osoby dorosłe (16-65 lat) zamieszkujące na terytorium Polski. Z wylosowanymi osobami przeprowadza się wywiad, który składa się z dwóch części – odpowiedzi na pytania ankiety oraz rozwiązywania zadań mierzących badane umiejętności. Pytania ankiety dotyczą m.in. wykształcenia i aktywności edukacyjnych, sytuacji na rynku pracy i charakterystyki obecnej lub ostatniej pracy, wykorzystywania umiejętności w życiu codziennym oraz w pracy. Pomiar umiejętności obejmuje trzy podstawowe umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie i stanowiące podstawę do nabywania wiedzy i nowych kompetencji, tj.:

  • rozumienia tekstu,
  • rozumowania matematycznego
  • oraz rozwiązywania problemów.

Badanie PIAAC dostarczy informacji o umiejętnościach osób dorosłych i w ten sposób pomoże ulepszyć politykę i programy rozwoju umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym, np. programy szkolne czy programy szkoleniowe.

Harmonogram


2018-2019  weryfikacja, tłumaczenia i adaptacja narzędzi badawczych

2020-2021 – przygotowanie badania próbnego

22.05-21.08.2021 – badanie próbne

2021-2022 – analiza danych z badania próbnego i przygotowanie badania zasadniczego

01.09.2022 - 30.04.2023 – badanie zasadnicze

2023 – przygotowanie i analiza danych z badania

2024 – analiza danych i przygotowanie raportu końcowego z badania

Zespół

Badanie PIAAC jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i realizowane przez konsorcjum międzynarodowe (Educational Testing Service, CapStAn, Gesis, IEA, Maastricht University oraz Westat), które wraz z krajami uczestniczącymi w badaniu jest odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie badania i opracowanie jego wyników. OECD oraz konsorcjum zapewnia międzynarodową standaryzację badania i nadzoruje jakość jego wykonania.

W Polsce za finansowanie badania odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zleciło jego przygotowanie i przeprowadzenie Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE). W IBE za nadzór nad realizacją badania odpowiada Zespół Badań Międzynarodowych w składzie:

dr Michał Sitek – krajowy koordynator badania (NPM);

dr hab. Jacek Haman – ekspert ds. doboru próby;

Alicja Weremiuk – zastępca krajowego koordynatora badania;

Paweł Penszko – ekspert ds. zarządzania danymi i ICT;

dr hab. Artur Pokropek – analityk danych;

dr Elżbieta Barbara Ostrowska – ekspert ds. zadań.

Przy adaptacji testów umiejętności z zespołem PIAAC współpracowali również: Wioleta Dobosz-Leszczyńska, Marcin Karpiński, Małgorzata Zambrowska.

Za realizację badania w terenie, czyli kontakt i realizację wywiadów z osobami wylosowanymi do udziału w badaniu, odpowiedzialne są, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, firmy PBS Spółka z o.o. i Danae sp. z o.o. Dodatkową kontrolę jakości realizacji badania prowadzi Grupa BST Sp. z o.o. Za nadzór nad działaniem tych firm odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.

Kontakt

 

Instytut Badań Edukacyjnych:

Zespół Badań Międzynarodowych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpłatna infolinia o badaniu: 800 033 100

Infolinia działa w trakcie realizacji badań próbnego i zasadniczego, tj. od 10 maja do 21 sierpnia 2021 r. oraz od 20 sierpnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00)

Strona dla osób wylosowanych do badania: https://piaac.pbs.pl/

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small