bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

Zmiana zawodowa ico

Zmiana zawodowa tematem najnowszej książki wydanej przez Instytut Badań Edukacyjnych

Zmiana zawodowa. Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów to etnograficzny opis doświadczeń ludzi, którzy zmienili miejsce pracy i branżę. Książka powstała w oparciu o wielogodzinne wywiady pogłębione. Autorami są Michał Danielewicz i Kamila Hernik z Instytutu Badań Edukacyjnych. Więcej
path1 ico

Path2Integrity: jak uczyć rzetelności naukowej?

25 lutego o godz. 11:00 rozpocznie się kolejny darmowy webinar z cykl „Dialogi Path2Integrity”. Głównym tematem będą kwestie związane z wdrażaniem szkoleń z zakresu rzetelności i etyki badań naukowych w Europie. Więcej
ludzie ico

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji i Nauki ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Prognoza została przygotowana w oparciu o dane zebrane i opracowane m.in. przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych Więcej
path1 ico

Path2Integrity: rzetelność badawcza ważna jak nigdy dotąd

Zachęcamy do korzystania z innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego promującego rzetelność badawczą, przygotowanego w ramach międzynarodowego projektu Path2Integrity, w którym bierze udział Instytut Badań Edukacyjnych. Nad kursem online pt. „Rzetelność badawcza z P2I” (Learning P2I )” patronat objęła Mariya Gabriel, komisarz europejska ds. Innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży. Więcej
zintegrowana strategia ico

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rada Ministrów zatwierdziła część szczegółową

Dokument został opracowany w wyniku szerokich konsultacji, rekomendacji raportu „Strategia Umiejętności OECD: Polska” oraz m.in. założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności. W prace nad ZSU zaangażowane były ekspertki i eksperci IBE. Więcej
Spotlight on VET PL 2019 ico

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce – w pigułce

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, a przygotowana została przez IBE w ramach projekty ReferNet Polska. Więcej
oferta wydawnicza
 

Sara Hennessy i Laura London w napisanym przez siebie opracowaniu koncentrują się na tablicach interaktywnych, ale wiele ze sformułowanych przez nich wniosków, zwłaszcza tych dotyczących przygotowania nauczycieli, można odnieść także do innego rodzaju sprzętu elektronicznego wprowadzanego do szkół. Stąd przydatność tekstu w obecnych polskich realiach, gdy planowane są duże inwestycje ukierunkowane na cyfryzację placówek edukacyjnych. Opracowanie zostało oparte na przeglądzie szerokiego spektrum badań prowadzonych w wielu krajach, wdrażających tablice interaktywne w nauczaniu.

Autorki zarysowują możliwości, jakie daje wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach. Prezentują dane na temat stopnia upowszechnienia stosowania tablic interaktywnych w kilkunastu wybranych państwach świata. Liderem w zakresie wykorzystania tego rodzaju sprzętu okazuje się Wielka Brytania, w związku z tym opracowanie opiera się w znaczym stopniu, choć nie wyłącznie, na doświadczeniach tego kraju. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła autorkom sformułować kilka wniosków dotyczących wprowadzania nowych technologii (w tym konkretnym przypadku tablic interaktywnych) do szkół:

  • tablice interaktywne same z siebie nie wpływają na zmianę procesów pedagogicznych i dydaktycznych,
  • uczenie się korzystania z tablic interaktywnych wymaga czasu,
  • wpływ stosowania tablic interaktywnych na osiągnięcia uczniów zależy od sposobu pracy nauczyciela,
  • upowszechnienie tablic interaktywnych spowodowało zwiększenie częstotliwości korzystania przez nauczycieli z technologii i zasobów internetowych.

Autorki pokazują, jakie są organizacyjne warunki sprzyjające udanemu wprowadzeniu nowoczesnych technologii do szkół. Bardzo wiele uwagi poświęcają doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, które odgrywa ogromną rolę w cyfryzacji oświaty. Opierając się na wynikach badań, proponują własny model przygotowania nauczycieli do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Sześć najważniejszych jego zasad przedstawić można następująco:

  1. Rozwój zawodowy przebiega na poziomie szkoły i obejmuje badania aktywne (action research), prowadzone przez praktyków;
  2. Działania nastawione na doskonalenie zawodowe i ich przebieg zależą od potrzeb i przekonań nauczycieli;
  3. Doskonalenie zawodowe to praca grupowa, przebiegająca w cyklach refleksji i próbowania;
  4. Praca ta służyć ma ostatecznie wspieraniu uczniów;
  5. Rozwój zawodowy jest ściśle wpisany w normalną organizację pracy nauczycieli;
  6. Zarządy szkół i administracja aktywnie wspierają cały proces.

W końcowej części opracowania autorki rozważają kwestię kosztów i korzyści związanych z realizacją publicznych programów, które zakładają upowszechnianie tablic interaktywnych w nauczaniu.

pdf1

Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych
- rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół
pobierz publikację

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018