bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

miniaturka ibe

Mobilność międzynarodowa i kształcenie zawodowe

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) opublikowało analizę dotyczącą mobilności w kształceniu zawodowym w Polsce, przygotowaną przez ekspertki IBE Roksanę Pierwieniecką i Olgę Wasilewską. Więcej
wojciech stęchły

Pandemia zmusza nas do uczenia się i lepszego gospodarowania talentami

Pandemia 2020 roku wymogła wprowadzenie ograniczeń w pracy i życiu osobistym. Skala i głębokość zmian nie są jeszcze do końca znane, podobnie ich trwałość – pewne jest, że trzeba się będzie dostosować. Więcej
EFC baner nagroda ico

Do kogo trafi Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego? Zgłoszenia do 30 czerwca

W tym roku po raz trzeci zostanie przyznana Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji
w Polsce. Podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz nagrodę finansową. Wysokość nagrody pieniężnej w każdej kategorii wynosi 10 tys. złotych. Więcej
fot kk ico

Katarzyna Kalinowska wyróżniona w konkursie o Nagrodę im. Anselma L. Straussa

Katarzyna Kalinowska, pracująca na co dzień w Instytucie Badań Edukacyjnych, otrzymała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Anselma L. Straussa za książkę Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji. Więcej
rawpixel 783344 unsplash 612x400ico

Szansa – nowe możliwości dla dorosłych: znamy wyniki rekrutacji

Poznaliśmy wyniki oceny jakościowej formularzy zgłoszeniowych w ramach rekrutacji grantobiorców. Więcej
Jerzy Bielecki ico

Refernet Polska: badamy i analizujemy system kształcenia zawodowego nawet w czasie pandemii

Zachęcamy do lektury wywiadu z Jerzym Bieleckim, kierownikiem projektu Refernet Polska, jednego ze strategicznych przedsięwzięć Instytutu Badań Edukacyjnych. Więcej

Rekomendacje badaczy dotyczące cyfryzacji szkół

Sara Hennessy i Laura London w napisanym przez siebie opracowaniu koncentrują się na tablicach interaktywnych, ale wiele ze sformułowanych przez nich wniosków, zwłaszcza tych dotyczących przygotowania nauczycieli, można odnieść także do innego rodzaju sprzętu elektronicznego wprowadzanego do szkół. Stąd przydatność tekstu w obecnych polskich realiach, gdy planowane są duże inwestycje ukierunkowane na cyfryzację placówek edukacyjnych. Opracowanie zostało oparte na przeglądzie szerokiego spektrum badań prowadzonych w wielu krajach, wdrażających tablice interaktywne w nauczaniu.

Autorki zarysowują możliwości, jakie daje wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach. Prezentują dane na temat stopnia upowszechnienia stosowania tablic interaktywnych w kilkunastu wybranych państwach świata. Liderem w zakresie wykorzystania tego rodzaju sprzętu okazuje się Wielka Brytania, w związku z tym opracowanie opiera się w znaczym stopniu, choć nie wyłącznie, na doświadczeniach tego kraju. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła autorkom sformułować kilka wniosków dotyczących wprowadzania nowych technologii (w tym konkretnym przypadku tablic interaktywnych) do szkół:

  • tablice interaktywne same z siebie nie wpływają na zmianę procesów pedagogicznych i dydaktycznych,
  • uczenie się korzystania z tablic interaktywnych wymaga czasu,
  • wpływ stosowania tablic interaktywnych na osiągnięcia uczniów zależy od sposobu pracy nauczyciela,
  • upowszechnienie tablic interaktywnych spowodowało zwiększenie częstotliwości korzystania przez nauczycieli z technologii i zasobów internetowych.

Autorki pokazują, jakie są organizacyjne warunki sprzyjające udanemu wprowadzeniu nowoczesnych technologii do szkół. Bardzo wiele uwagi poświęcają doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, które odgrywa ogromną rolę w cyfryzacji oświaty. Opierając się na wynikach badań, proponują własny model przygotowania nauczycieli do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Sześć najważniejszych jego zasad przedstawić można następująco:

  1. Rozwój zawodowy przebiega na poziomie szkoły i obejmuje badania aktywne (action research), prowadzone przez praktyków;
  2. Działania nastawione na doskonalenie zawodowe i ich przebieg zależą od potrzeb i przekonań nauczycieli;
  3. Doskonalenie zawodowe to praca grupowa, przebiegająca w cyklach refleksji i próbowania;
  4. Praca ta służyć ma ostatecznie wspieraniu uczniów;
  5. Rozwój zawodowy jest ściśle wpisany w normalną organizację pracy nauczycieli;
  6. Zarządy szkół i administracja aktywnie wspierają cały proces.

W końcowej części opracowania autorki rozważają kwestię kosztów i korzyści związanych z realizacją publicznych programów, które zakładają upowszechnianie tablic interaktywnych w nauczaniu.

pdf1

Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych
- rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół
pobierz publikację

logo srodekMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018