bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

rawpixel 783344 unsplash 612x400ico

Indywidualne spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Szansa”

Zapraszamy na indywidualne spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu oraz modelu wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Więcej
icils ico

Cyfryzacja bez edukacji nie wystarczy. Znamy wyniki międzynarodowego badania ICILS 2018

Tylko 2% uczniów wykazuje się umiejętnościami krytycznego przyswajania informacji znalezionych w internecie – to jeden z wniosków drugiej edycji Międzynarodowego Badania Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych (ICILS 2018). Więcej
chiny ico

Wizyta gości z Chin

13 listopada br. gościliśmy delegację przedstawicieli instytucji kulturalno-edukacyjnych z chińskiej prowincji Anhui.  Więcej
sektorowe rady ico

O roli sektorowych rad ds. kompetencji

Już w środę 13 listopada odbędzie się kolejne spotkanie organizowane w ramach debaty publicznej o ZSK pod hasłem “ZSK - most łączący edukację i rynek pracy”. Tym razem pochylimy się nad kwestią rozwoju kwalifikacji sektorowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!  Więcej
hr2 ico

Jak wspierać ludzi zmieniających zawód?

19 i 26 listopada w Centrum Konferencyjnym West Gate w Warszawie odbędą się jednodniowe warsztaty poświęcone problematyce zmiany zawodowej. Serdecznie zapraszamy do udziału doradców zawodowych i pracowników branży HR! Więcej
pisa2021 icon

Matematyka główną dziedziną badania PISA 2021

Na początku grudnia br. poznamy wyniki badania PISA 2018. Tymczasem podano już założenia edycji PISA 2021. Tym razem główną dziedziną badania osiągnięć uczniów w ponad 80 krajach będzie matematyka. Więcej

Rekomendacje badaczy dotyczące cyfryzacji szkół

Sara Hennessy i Laura London w napisanym przez siebie opracowaniu koncentrują się na tablicach interaktywnych, ale wiele ze sformułowanych przez nich wniosków, zwłaszcza tych dotyczących przygotowania nauczycieli, można odnieść także do innego rodzaju sprzętu elektronicznego wprowadzanego do szkół. Stąd przydatność tekstu w obecnych polskich realiach, gdy planowane są duże inwestycje ukierunkowane na cyfryzację placówek edukacyjnych. Opracowanie zostało oparte na przeglądzie szerokiego spektrum badań prowadzonych w wielu krajach, wdrażających tablice interaktywne w nauczaniu.

Autorki zarysowują możliwości, jakie daje wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach. Prezentują dane na temat stopnia upowszechnienia stosowania tablic interaktywnych w kilkunastu wybranych państwach świata. Liderem w zakresie wykorzystania tego rodzaju sprzętu okazuje się Wielka Brytania, w związku z tym opracowanie opiera się w znaczym stopniu, choć nie wyłącznie, na doświadczeniach tego kraju. Analiza dostępnych źródeł pozwoliła autorkom sformułować kilka wniosków dotyczących wprowadzania nowych technologii (w tym konkretnym przypadku tablic interaktywnych) do szkół:

  • tablice interaktywne same z siebie nie wpływają na zmianę procesów pedagogicznych i dydaktycznych,
  • uczenie się korzystania z tablic interaktywnych wymaga czasu,
  • wpływ stosowania tablic interaktywnych na osiągnięcia uczniów zależy od sposobu pracy nauczyciela,
  • upowszechnienie tablic interaktywnych spowodowało zwiększenie częstotliwości korzystania przez nauczycieli z technologii i zasobów internetowych.

Autorki pokazują, jakie są organizacyjne warunki sprzyjające udanemu wprowadzeniu nowoczesnych technologii do szkół. Bardzo wiele uwagi poświęcają doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, które odgrywa ogromną rolę w cyfryzacji oświaty. Opierając się na wynikach badań, proponują własny model przygotowania nauczycieli do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Sześć najważniejszych jego zasad przedstawić można następująco:

  1. Rozwój zawodowy przebiega na poziomie szkoły i obejmuje badania aktywne (action research), prowadzone przez praktyków;
  2. Działania nastawione na doskonalenie zawodowe i ich przebieg zależą od potrzeb i przekonań nauczycieli;
  3. Doskonalenie zawodowe to praca grupowa, przebiegająca w cyklach refleksji i próbowania;
  4. Praca ta służyć ma ostatecznie wspieraniu uczniów;
  5. Rozwój zawodowy jest ściśle wpisany w normalną organizację pracy nauczycieli;
  6. Zarządy szkół i administracja aktywnie wspierają cały proces.

W końcowej części opracowania autorki rozważają kwestię kosztów i korzyści związanych z realizacją publicznych programów, które zakładają upowszechnianie tablic interaktywnych w nauczaniu.

pdf1

Wnioski z międzynarodowych doświadczeń w wykorzystywaniu tablic interaktywnych
- rola doskonalenia zawodowego we wprowadzaniu nowych technologii do szkół
pobierz publikację

logo srodekMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small

COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018