bip 900

PISA2012 new

aktualnosci
 
Entuzjaści Edukacji

Badacze IBE podsumowali cykl spotkań o diagnozowaniu gotowości szkolnej dzieci

Konferencja podsumowująca cykl spotkań pt. „Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci" odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

Rozwiązywanie problemów - tak, ale nie na komputerze

Polscy uczniowie gorzej wypadają od uczniów z innych krajów Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem komputera. 1 kwietnia OECD ogłosiło wyniki badania Problem Solving. Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

Drugi anglojęzyczny tom kwartalnika "Edukacja"

W tomie przekłady najciekawszych artykułów opublikowanych w EDUKACJI w 2013 roku m.in. wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce, społeczne zaufanie do edukacji, rozwój kapitału ludzkiego w kontekście wydatków na usługi edukacyjne, efektywność procesu kształcenia i badań naukowych w uczelniach publicznych, styl pracy nauczyciela a osiągnięcia uczniów, identyfikacja odmiennie funkcjonujących zadań testowych (DIF) oraz rozwój umiejętności pisania u dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym. Więcej
Entuzjaści Edukacji

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego pomoże uczniom i nauczycielom przygotować się do nowej formuły matury w 2015 roku. IBE zrealizuje je w 50 szkołach, ale z przygotowanych zadań mogą skorzystać wszystkie klasy II szkół ponadgimnazjalnych. Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

Michał Federowicz dyrektorem IBE

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska powołała 31 marca dr hab. Michała Federowicza na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Ta druga z kolei kadencja dyrektora Federowicza potrwa do 31 marca 2018 r. Zgodnie z ustawą minister nadzorujący instytut powołuje wskazanego przez komisję konkursową kandydata na okres czterech lat, po zasięgnięciu opinii rady naukowej. Więcej o dyrektorze IBE.
Entuzjaści Edukacji

DUMa - rusza nowe badanie IBE

Pomoże przygotować uczniów do nowego sprawdzianu szóstoklasisty. Więcej
Entuzjaści Edukacji

Ile naprawdę zamknięto szkół w Polsce?

Instytut Badań Edukacyjnych podsumował zmiany sieci szkół w latach 2007–2012. To pierwsze takie zestawienie w kraju. Więce
Entuzjaści Edukacji

Eksperci IBE i pracownicy poradni rozmawiają o diagnozowaniu gotowości szkolnej dzieci

Trwa cykl konferencji. 12 marca spotkanie w Poznaniu, potem w Gdańsku, Białymstoku oraz konferencja podsumowująca. Więcej
Entuzjaści Edukacji

Sześciolatki w szkole, ale po przedszkolu

Dobre przygotowanie przedszkolne, indywidualizację nauczania oraz zmniejszenie zróżnicowania wieku małych dzieci w oddziałach klasowych – rekomenduje prof. Krzysztof Konarzewski. Konarzewski poddał analizie wpływ zróżnicowania wieku dzieci w tych samych oddziałach na ich osiągnięcia z matematyki i nauki o środowisku. Więcej
Entuzjaści Edukacji

Zawodowe losy absolwentów UW - raport z badania

Podczas konferencji na Uniwersytecie Warszawskim ogłoszono wyniki "Badania losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem danych administracyjnych ZUS". Więcej
wazne tematy
 
szesciolatki 260pxprzyroda 260px

 

polecamy
 
 • Baza Informacji o Badaniach EdukacyjnychBaza Informacji o Badaniach Edukacyjnych. Baza zawierająca opisy badań prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych związanych z edukacją, również badania prowadzone w obrębie dydaktyk przedmiotowych. Zapraszamy na bibe.ibe.edu.pl

   
 •  Podstawy metodologii badań edukacyjnych to cykl wykładów, których celem  jest przekazanie umiejętności projektowania i prowadzenia badań edukacyjnych, a także korzystania z ich wyników.  Prowadzi je dr hab. Zbigniew Sawiński, prof. IBE. Więcej na eduentuzjasci.pl  
 • Raport o Stanie Edukacji 2012 - okładkaInstytut Badań Edukacyjnych opublikował trzeci raport o stanie edukacji: "Raport o stanie edukacji 2012. Liczą się efekty". Opracowanie można pobrać ze strony eduentuzjasci.pl.

   
 • Baza Dobrych Praktyk - Baza Narzędzi Dydaktycznych Baza dobrych praktyk połączona z Bazą Narzędzi Dydaktycznych. Zbiór dobrych praktyk i zadań dla  nauczycieli, którzy dokładają starań, by nauka w szkole była coraz ciekawsza, Zapraszamy na bdp.ibe.edu.pl

   
 •  Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli dało podstawy do pogłębionej analizy relacji łączących czas i warunki pracy z organizacją czasu własnego nauczyciela i organizacją pracy szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz informacją prasową.

   
 • Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej - raport onlineZ przyjemnością informujemy, że ukazał się właśnie raport badawczy Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Publikacja przedstawia wyniki badań w podłużnych zrealizowanych w gimnazjach w latach 2010-2012. Zapraszamy na stronę ewd.edu.pl

   
 • Biblioteczka Entuzjastów EdukacjiBiblioteczka Entuzjastów Edukacji. Syntetyczne, napisane przystępnym językiem opracowania tematyczne dla wszystkich entuzjastów edukacji - nauczycieli, uczniów, rodziców, działaczy samorządowych. Zapraszamy do "Publikacji" na stronie eduentuzjasci.pl

   
 • Badanie PIAAC - logoWyniki badania PIAAC ogłoszono 8 października 2013 w Brukseli. Tego samego dnia w Centrum Prasowym Foksal, przedstawiciele IBE zaprezentowali raport krajowy przygotowany przez badaczy z Instytutu. Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz informacją prasową.

   
 • Nowoczesne technologie w edukacji włączającej.Nowoczesne technologie w edukacji włączającej.
  Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka. 
  Polecamy materiały z konferencji (prezentacje, materiały video), która odbyła się w listopadzie 2013. Zapraszamy na stronę eduentuzjasci.pl

   
 • Uczymy myślenia. Zadania na lekcje z przedmiotów przyrodniczych. OkładkaPracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE oddała właśnie do rąk nauczycieli książkę Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych. Publikacja zawiera przykłady zadań z kluczem odpowiedzi oraz szczegółowym omówieniem rozwiązania. Książkę można pobrać ze strony eduentuzjasci.pl.


MEN
MRR
MNiSW
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
KIW
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2012