bip 900

PISA2012 new

aktualnosci
 
Entuzjaści Edukacji

Badacze IBE podsumowali cykl spotkań o diagnozowaniu gotowości szkolnej dzieci

Konferencja podsumowująca cykl spotkań pt. „Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci" odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

Rozwiązywanie problemów - tak, ale nie na komputerze

Polscy uczniowie gorzej wypadają od uczniów z innych krajów Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem komputera. 1 kwietnia OECD ogłosiło wyniki badania Problem Solving. Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

Drugi anglojęzyczny tom kwartalnika "Edukacja"

W tomie przekłady najciekawszych artykułów opublikowanych w EDUKACJI w 2013 roku m.in. wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce, społeczne zaufanie do edukacji, rozwój kapitału ludzkiego w kontekście wydatków na usługi edukacyjne, efektywność procesu kształcenia i badań naukowych w uczelniach publicznych, styl pracy nauczyciela a osiągnięcia uczniów, identyfikacja odmiennie funkcjonujących zadań testowych (DIF) oraz rozwój umiejętności pisania u dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym. Więcej
Entuzjaści Edukacji

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego pomoże uczniom i nauczycielom przygotować się do nowej formuły matury w 2015 roku. IBE zrealizuje je w 50 szkołach, ale z przygotowanych zadań mogą skorzystać wszystkie klasy II szkół ponadgimnazjalnych. Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

Michał Federowicz dyrektorem IBE

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska powołała 31 marca dr hab. Michała Federowicza na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Ta druga z kolei kadencja dyrektora Federowicza potrwa do 31 marca 2018 r. Zgodnie z ustawą minister nadzorujący instytut powołuje wskazanego przez komisję konkursową kandydata na okres czterech lat, po zasięgnięciu opinii rady naukowej. Więcej o dyrektorze IBE.
Entuzjaści Edukacji

DUMa - rusza nowe badanie IBE

Pomoże przygotować uczniów do nowego sprawdzianu szóstoklasisty. Więcej
Entuzjaści Edukacji

Ile naprawdę zamknięto szkół w Polsce?

Instytut Badań Edukacyjnych podsumował zmiany sieci szkół w latach 2007–2012. To pierwsze takie zestawienie w kraju. Więce
Entuzjaści Edukacji

Eksperci IBE i pracownicy poradni rozmawiają o diagnozowaniu gotowości szkolnej dzieci

Trwa cykl konferencji. 12 marca spotkanie w Poznaniu, potem w Gdańsku, Białymstoku oraz konferencja podsumowująca. Więcej
Entuzjaści Edukacji

Sześciolatki w szkole, ale po przedszkolu

Dobre przygotowanie przedszkolne, indywidualizację nauczania oraz zmniejszenie zróżnicowania wieku małych dzieci w oddziałach klasowych – rekomenduje prof. Krzysztof Konarzewski. Konarzewski poddał analizie wpływ zróżnicowania wieku dzieci w tych samych oddziałach na ich osiągnięcia z matematyki i nauki o środowisku. Więcej
Entuzjaści Edukacji

Zawodowe losy absolwentów UW - raport z badania

Podczas konferencji na Uniwersytecie Warszawskim ogłoszono wyniki "Badania losów absolwentów uczelni z wykorzystaniem danych administracyjnych ZUS". Więcej
wazne tematy
 
szesciolatki 260pxprzyroda 260px

 

polecamy
 
 • Nowoczesne technologie w edukacji włączającej.Nowoczesne technologie w edukacji włączającej.
  Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka. 
  Polecamy materiały z konferencji (prezentacje, materiały video), która odbyła się w listopadzie 2013. Zapraszamy na stronę eduentuzjasci.pl

   
 • Uczymy myślenia. Zadania na lekcje z przedmiotów przyrodniczych. OkładkaPracownia Przedmiotów Przyrodniczych IBE oddała właśnie do rąk nauczycieli książkę Uczymy myślenia. Zadania na lekcje przedmiotów przyrodniczych. Publikacja zawiera przykłady zadań z kluczem odpowiedzi oraz szczegółowym omówieniem rozwiązania. Książkę można pobrać ze strony eduentuzjasci.pl.  
 • Biblioteczka Entuzjastów EdukacjiBiblioteczka Entuzjastów Edukacji. Syntetyczne, napisane przystępnym językiem opracowania tematyczne dla wszystkich entuzjastów edukacji - nauczycieli, uczniów, rodziców, działaczy samorządowych. Zapraszamy do "Publikacji" na stronie eduentuzjasci.pl

   
 • Badanie PIAAC - logoWyniki badania PIAAC ogłoszono 8 października 2013 w Brukseli. Tego samego dnia w Centrum Prasowym Foksal, przedstawiciele IBE zaprezentowali raport krajowy przygotowany przez badaczy z Instytutu. Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz informacją prasową.

   
 •  Badanie czasu i warunków pracy nauczycieli dało podstawy do pogłębionej analizy relacji łączących czas i warunki pracy z organizacją czasu własnego nauczyciela i organizacją pracy szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz informacją prasową.

   
 •  Podstawy metodologii badań edukacyjnych to cykl wykładów, których celem  jest przekazanie umiejętności projektowania i prowadzenia badań edukacyjnych, a także korzystania z ich wyników.  Prowadzi je dr hab. Zbigniew Sawiński, prof. IBE. Więcej na eduentuzjasci.pl  
 • Baza Informacji o Badaniach EdukacyjnychBaza Informacji o Badaniach Edukacyjnych. Baza zawierająca opisy badań prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych związanych z edukacją, również badania prowadzone w obrębie dydaktyk przedmiotowych. Zapraszamy na bibe.ibe.edu.pl

   
 •  Szkolne Uwarunkowania Efektów Kształcenia to badanie, które dotyczy  związku między cechami środowiska szkolnego a efektywnością kształcenia w szkołach podstawowych.  Więcej na eduentuzjasci.pl  
 • Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej - raport onlineZ przyjemnością informujemy, że ukazał się właśnie raport badawczy Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Publikacja przedstawia wyniki badań w podłużnych zrealizowanych w gimnazjach w latach 2010-2012. Zapraszamy na stronę ewd.edu.pl

   
 • Interaktywna mapa ośrodków pozaformalnej edukacji przyrodniczejInteraktywna mapa ośrodków pozaformalnej edukacji przyrodniczej zawiera bazę danych placówek oferujących zajęcia m.in. dla grup szkolnych to nowoczesne, stale aktualizowane narzędzie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Zapraszamy na stronę eduentuzjasci.pl

MEN
MRR
MNiSW
 
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
KIW
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2012