Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (Teaching and Learning International Survey - TALIS) to największy cykliczny program badawczy dający wgląd w środowiska nauczania i warunków pracy nauczycieli. 
 
W każdej edycji badania biorą udział nauczyciele i dyrektorzy szkół z kilkudziesięciu krajów świata. Badanie realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. 
 
W Polsce realizację TALIS 2024 prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych.