Biblioteka

Biblioteka IBE istnieje od roku 1950, posiada ok. 80 tys. woluminów książek i ponad 11 tys. roczników czasopism, w tym bogata reprezentację wydawnictw polskich do roku 1939, a także literatury w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Zakres zbiorów obejmuje teorię i praktykę, edukacyjną oraz nauki współdziałające z edukacją (filozofia, psychologia, socjologia, nauki biologiczne). Oddzielny bogaty zbiór stanowią polskie i obce elementarze i podręczniki do nauczania poszczególnych przedmiotów. Przewodnikami po zbiorach są katalogi kartkowe: alfabetyczny i systematyczny oraz elektroniczne bazy: książek, obejmująca wpływy z ostatnich 15 lat, czasopism, oraz prac doktorskich, obronionych w IBE w latach 1966-2009. 

Od roku 2009, dla badań IBE prowadzonych pod patronatem UE, gromadzona jest na bieżąco literatura anglojęzyczna, dla której tworzona jest nowa baza w programie Prolib. Wykwalifikowany personel biblioteczny udziela informacji bibliograficznych o polskim i obcym piśmiennictwie edukacyjnym na podstawie elektronicznych baz danych, krajowych i zagranicznych.

Biblioteka Instytutu Badań Edukacyjnym posiada elektroniczny katalog powiązany z systemem Prolib. Obecnie wszystkie zamieszczone w nim książki są w języku angielskim,  z tego powodu, podczas wyszukiwania proszę posługiwać się angielskimi hasłami przedmiotowymi.

Przejdź do Katalogu Biblioteki

Instytut Badań Edukacyjnych posiada dostęp do publikacji udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Dostęp do licencji krajowych umożliwia korzystanie z pełnych kolekcji czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych, w tym m.in. Elsevier, Springer i Wiley.

Na zasadzie licencji krajowych dostępne są:

  • wyszukiwarki e-czasopism i e-książek
  • platforma Ebsco agregująca czasopisma różnych wydawców
  • bazy bibliograficzne Web of Science i Scopus wraz z dodatkowymi narzędziami do analizy danych InCites i SciVal.

Z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki w ramach licencji krajowych mogą korzystać wyłącznie pracownicy IBE z komputerów służbowych / kont IBE.

Przejdź do Wirtualnej Biblioteki Nauki

Instytut Badań Edukacyjnych posiada również zbiory dokumentów, które powstały w związku z realizowanymi przez IBE projektami.

Biblioteka Badań IBE to zarchiwizowane zbiory danych, opisy badań oraz inne dokumenty związane z badaniami prowadzonymi w ramach projektu Entuzjaści Edukacji

Przejdź do Biblioteki projektu Entuzjaści Edukacji

Przejdź do Archiwum Biblioteki Badań IBE

Biblioteka KRK to zbiór archiwalnych publikacji polskich i zagranicznych związanych z tematyką realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie"

Przejdź do Biblioteki KRK